Biblioteket åpent på søndager

Venstre har fått gjennom et verbalforslag om åpningstider på biblioteket:

Be om at biblioteket omprioriterer på åpningstider slik at det også kan være søndagsåpent.

Søndag er dagen hvor mange familier har tid til å gjøre kvalitetstiltak med barna sine. Å ha noen timer på søndag til å besøke biblioteket er veldig gunstig. I tillegg kan det skape mer aktivitet i området rundt Lørenskog hus på en dag hvor kjøpesentret er stengt.

Søndagsåpent bibliotek Lørenskog

Optimalisere åpningstidene

Det er viktig å ha et bibliotek som er åpent når folk har anledning til å besøke det. Biblioteket vet selv best når det er mindre pågang fra publikum. De må prioritere de økonomiske ressursene slik at både skole og familier får brukt vårt flotte bibliotek på best mulig måte.

Biblioteket er en investering for fremtiden

Vi må alle sammen utnytte den flotte møteplassen som biblioteket er.