Program valgkamp-kickoff i Drammen 11. mai

Påmelding

09.00: Velkommen

09.10: Hvordan knytte lokalpolitikk og nasjonal politikk sammen?
Ved Carl Erik Grimstad, storingsrepresentant, Vestfold, Camilla Edi Hille, varaordfører i Ski og Solveig Schytz, gruppeleder og 1. kandidat til fylkestinget.

10.05: Venstres politikk. Hovedtrekk i retorikk – vanskelige spørsmål og kjappe svar.
Ved Carl Erik Grimstad, storingsrepresentant, Vestfold

10.20: Pause

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

10.30: Venstres politikk. Hovedtrekk i retorikk – vanskelige spørsmål og kjappe svar
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

11.30: Lokallagenes to viktigste valgkampsaker i år
1. kandidatene presenterer, ledet av Abid Raja, stortingsrepresentant

12.30: Minglelunsj – mulig å stille spørsmål

13.30-15.00: Parallelle sesjoner

Toppkandidater
Politisk utfordring – hvordan løser vi den?
Ved Idunn Helle, politisk rådgiver, Stortinget.
– Politiske utspill
– Intervjusituasjon/debattrening
– Sosiale medier – spissing av budskap

Valgkampsjefer
Workshop: Sosiale medier, brosjyreproduksjon.
Ved Liv Aarberg, kommunikasjonsrådgiver, Venstres hovedorganisasjon

Aktivister
Dørbank – hvorfor og hvordan? Tørrtrening – ut og banke dører.
Ved Margrethe Prahl Reusch, opplæringsansvarlig, og Arjo van Genderen, fylkesleder
Tørrtrening – ut og banke dører.
Standtrening. Spørsmål og svar.

15.00: Pause
Bildesession
Utdeling av gaver
Overraskelser

Plenum

15.30: Venstres politikk. Hovedtrekk i retorikk – vanskelige spørsmål og kjappe svar, fortsetter
Idunn Helle, politisk rådgiver, Stortinget.

16.15: Den korte valgkampen
Ved Idunn Helle, politisk rådgiver, Stortinget

16.30: Avslutning
Ved Arjo van Genderen

Felles middag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**