Haugerudparken åpnet

Foto: Marit Vea

Lørdag 27. april åpnet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen Haugerudparken. Et viktig løft for flere grønne lunger i Groruddalen.

Parken er en del av Groruddalssatsingen, og har vært utviklet i samarbeid mellom bydel Alna og Klima- og miljødepartementet.

— Det er bra at folk på Haugerud får en nytt flott grøntområde. Dette er en park, men viser også hvordan vi kan ta vare på natur i byen, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tidligere overgrodd og forsøplet

Haugerudparken ble regulert til friområde i 1977, men området har i lengre tid vært overgrodd og forsøplet. Asbest fra veggene i et lagerbygg som har stått i området gikk gradvis i oppløsning, og det har vært omfattende forurensing i grunnen.

Parken har kostet ca. 5 millioner kroner og er finansiert av Groruddalssatsingen og Oslo kommunes tilskuddsordning til torg og møteplasser. Miljødirektoratet har bidratt med ca. 1,9 millioner kroner.

– Haugerudparken er et viktig bidrag til en grønn Groruddal, sier Elvestuen.

– Viktig både for folk og naturen

Andrekandidat for Oslo Venstre, Marit Vea, gleder seg over at parken nå kan tas i bruk:

– Grønne lunger er viktig, både for folk og for å ta vare på naturen. Særlig i byen, hvor folk bor tett, er grønne fellesområder viktig. På Haugerud er denne parken et viktig bidrag til en grønnere byutvikling, sier Vea.

Og Alna Venstres førstekandidat Christian Grønlie Herzog er fornøyd med at parken er åpnet:

– Dette er et sårt tiltrengt tiltak for området. Alna trenger flere grønne lunger, så det er godt vi har en miljøminister som bryr seg om Groruddalen. Jeg vil særlig takke Jon-Terje Bekken for jobben som er lagt ned for å komme dit vi er i dag, sier Grønlie Herzog.