Foreslår alternativutredning for ny t-banetunnel

Foto: Baard Salvesen

-Dette handler om å få et godt beslutningsgrunnlag når vi skal investere milliarder av kroner i en t-banetunnel som skal stå i hundre år – minst, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Oslo er i ferd med å få en unødvendig usikkerhet og uenighet om hvilken trasé som skal velges for den nye t-banetunnelen gjennom byen. Det kunne enkelt vært unngått med en grundig utredning og en inkluderende prosess. Det hadde byen fortjent i forkant av den viktigste investeringen på mange tiår.

Nå har byrådet lagt frem et forslag for bystyret, der de ber om tilslutning til en ny tunnel som får nye stasjoner på Bislett og Nybrua ved legevakten.

– Det kan godt hende at det er det beste alternativet med tanke på trafikantnytte, samfunnsøkonomi og byutvikling. Problemet er bare at vi ikke vet at det er det, sier Bjercke.

Han viser til at byrådet kun har utredet sitt eget forslag på en grundig nok måte, og at bystyret derfor ikke har et godt nok beslutningsgrunnlag for å si at forslaget er riktig for byen.

– Det er bakgrunnen for at Venstre har tatt til orde for at vi bør bruke et år på lage en alternativutredning for en trasé som går over Grünerløkka og St. Hanshaugen til Bislet. Ikke fordi vi vet at det er en bedre løsning, men fordi ingen vet om det er det. Med kun ett grundig vurdert alternativ på bordet er det umulig å vite, og vi vil være sikre på at vi tar en beslutning som står seg over tid, sier Bjercke.

Han understreker at Venstre med dette ikke lanserer et forslag til hvor t-banetunnelen skal gå i fremtiden.

-Det eneste vi ber om er at man alternativutreder ett forslag til, slik at vi har noe å måle byrådets forslag mot. For Venstre er det viktigste at en ny tunnel bygges raskest mulig og at vi tar den beste beslutningen for Oslos fremtidige kollektivtilbud.

Saken behandles i bystyremøtet 15. mai.