Nasjonalpark i Østmarka kan komme om få år

Utsikten fra Tonekollen mot Mosjøen og Vangen, Foto: Sigmund Hågvar

Mange tok turen til Ski bibliotek da Nordre Follo Venstre arrangerte folkemøte om etablering av Nasjonalpark i Østmarka. I møtet deltok klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Professor Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner, Forsker og politiker Christian Pedersen (V) og Per Flakstad fra Norsk Naturfotofestival. De er alle ivrige etter å få etablert nasjonalparken raskest mulig.

Det var stas å få besøk av klima- og miljøministeren synes Nordre Follo Venstres ordførerkandidat, Camilla Hille

Østmarkas Venner har jobbet for etablering av Nasjonalpark siden 2012. Det samme har Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som siden han var Byråd i Oslo har jobbet aktivt for å få etablert nasjonalparken. Det siste året har saken hatt stor positiv utvikling. Ski Venstre har jobbet aktivt med saken i mange år. Endelig har vi klart å få flertall i Ski kommunestyre for at vi ønsker en nasjonalpark velkommen, da Ap endelig snudde i saken inneværende periode.

  • Målet med møtet var å opplyse innbyggerne om hvordan og hvorfor nasjonalparken bør etableres. Det myldrer av feilinformasjon omkring etablering av en Nasjonalpark, blant annet at dette vil gå utover friluftslivet og at Markaloven gir tilstrekkelig vern. Jeg er glad dette ble kraftig tilbakevist av både Østmarkas Venner, ved professor Sigmund Hågvar og av miljøministeren sier, Camilla Hille
  • Det ble gitt tydelige forsikringer fra statsråden om at nasjonalparken skal etableres med verneforskrifter som ivaretar dagens bruk av området med veier og demninger og at målet med nasjonalparken er å forsterke det som er der i dag. Nasjonalparken vil ivareta leveområder for vårt biologiske mangfold og fremme friluftslivet i regionen, sier forsker og venstrepolitiker Christian Pedersen.

    Et faglig sterkt Panel med Christian Pedersen, Ola Elvestuen og Sigmund Hågvar

Det er godt å se et så stort engasjement og ønske for å etablere Nasjonalpark i Østmarka, jeg håper vi har etablert en nasjonalpark der innen få år, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

En nasjonalpark vil skape større oppmerksomhet om naturverdier, og få flere folk inn til marka. Det er bra både for friluftslivet og vår forståelse for at vi må ta vare på mer intakt natur, særlig skog, sier Elvestuen, som understreker at dette er helt nødvendig for å stanse tapet av biologisk mangfold som det er særlig mye av i gammelskog som det er mye av i arealene foreslått til nasjonalpark.

Jeg mener det vil være oppsiktsvekkende om ikke grunneierne selv skal få lov til verne den skogen som de selv eier, både Oslo og Ski kommune har vedtatt at de ønsker å etablere en nasjonalpark for å sikre store naturverdier for fremtidige generasjoner, i tillegg gir det millioner i inntekter til kommunen, et kinderegg rett og slett, sier Hille

Jeg kan garantere at Nordre Follo Venstre kommer til å henge på miljøministeren som en «verneverdig» klegg, inntil Østmarka nasjonalpark er en realitet. Vi vil også arbeide for å få etablert nasjonalparksenteret i vår kommune. Et slikt senter vil være et flott og attraktivt tilskudd til kommunen vår, avslutter Hille