Liberalt alternativ i Nordre Follo

Privat

 

Ketil Larsen stiller til valg for Nordre Follo Venstre ved høstens kommunevalg. Han vil takke Oppegård Avis som 23. mai presenterte Thomas Kenworthy og Liberalistene som stiller til valg ved kommunevalget i september. Det styrker demokratiet at velgerne får vite mer om alle partiene.

Hvem og hva stemmer vi på?

Larsen synes det er prisverdig at artikkelen redegjør for liberalistenes ideologiske grunnlag. De prinsipper partiene bygge på bør veie tungt for velgerne. Vi skal tross alt velge politikere for fire år og gi dem fullmakt til å avgjøre en rekke saker som ikke engang er omtalt i partiprogrammene!

Venstre er Norges sosialliberale parti

Larsen er, som sagt, selv listekandidat for Nordre Follo Venstre. Idet vi omtaler oss som Norges liberale parti, er det viktig å understreke at det er stor forskjell på Venstres sosialliberalisme og den liberalistiske plattformen som Liberalistene går til valg på.

Venstre er tilhenger av både en sterk offentlig sektor, frivillige fellesskap og personlig initiativ og utfoldelse. Vår liberalisme er inkluderende, også når det gjelder dem som faller utenfor. Venstre har historisk stått i bresjen for allmenn stemmerett, 8-timers dag, likestilling og sosiale reformer som favner alle. Vår liberalisme er ikke den sterkestes rett, men å ta hensyn til ulike menneskers behov. Vi ønsker frihet for den enkelte og ansvar for hverandre!

De gode løsningene er alltid i sentrum

Venstre tror de gode løsningene i samspillet mellom individ og samfunn ligger i det politiske sentrum. På ett felt skiller imidlertid Venstre seg ut som mer enn et sentrumsparti i området mellom Ap og H. Vi ønsker en mer radikal miljøpolitikk enn våre største partier. Venstre er både et liberalt og grønt alternativ ved valget i Nordre Follo. Som det sies: biene ville stemt Venstre!