Venstre sier Ja takk, begge deler!

 

Valgfrihet i barnehagen

I flere medier har vi i den senere tid kunnet lese om en privat barnehage på Økern som står tom, fordi dagens byråd ikke ønsker private barnehagedrivere. I saken i VG, kritiserer også dagens byråd Høyre for at de nekter å starte nye kommunale barnehager. Steile fronter, begge ridende på sine prinsipielle kjepphester.

Les VG-saken her.

Årets valg kan tilsynelatende stå om enten full privatisering eller full re-kommunalisering av barnehager og andre helsetilbud, det være seg sykehjem, hjemmetjeneste og andre offentlige tjenester.

Men det behøver ikke være slik. Vi i Venstre sier faktisk «Ja takk, begge deler!». Vi ønsker at de beste tilbyderne skal få lov til å drifte både barnehager, sykehjem og hjemmetjenester. Vi tror at kvaliteten blir bedre og at brukere lettere kan finne det de ønsker og trenger når det er flere ulike tilbydere som tilbyr ulike tjenester.

Les Oslo Venstres artikkel om saken her.

På den måten kan du finne en friluftsbarnehage til dine barn, hvis det er viktig for deg, eller kanskje en barnehage som fokuserer på musikk og teater. Andre vil prioritere den barnehagen som ligger nærmest enten hjem eller jobb, uavhengig av om den er privat eller offentlig. Folk er forskjellige og derfor mener vi at tjenestetilbudet i Oslo og på Nordstrand også bør være variert.

Uansett hva som ligger til grunn for dine valg, mener Venstre at friheten til å velge er bra, både for de som skal jobbe her og de som skal ha barna sine i barnehager eller ha foreldre på sykehjem. Vi tror at økt konkurranse også gir høyere kvalitet. Og det er det som til syvende og sist teller. Kvaliteten på tjenestene. Ikke hvem som utfører den. Både offentlige, private og ideelle tilbydere bidrar til større valgfrihet og kvalitetsheving, noe som gjør at alle må strekke seg for å gi et best mulig tilbud. Det tror Venstre er til beste for byen og byens innbyggere.

Catrine Fladsrud Vold

Dette leserinnlegget sto på trykk i Oslo Syd-avisen 16. mai 2019

Catrine Fladsrud Vold. 1. kandidat på Venstres liste til BU i Nordstrand og leder i Nordstrand Venstre

Støtter du Venstres kamp for valgfrihet og ønsker både offentlige, private og ideelle tilbydere av velferdstjenester, kan du bli med på laget!