Åpenhet

Du skal sikres rett til medvirkning og innsyn i alle lokale beslutningsprosesser som angår deg og dine. Åpenhet og dialog mellom kommunen, politikere og folket er en selvfølge.

  • Kommunen skal aktivt oppsøke og involvere innbyggerne og fritidsinnbyggerne før beslutninger skal tas.
  • Det skal være lett å bli hørt i saker som betyr noe for deg og dine.
  • Venstre er en garantist for at avgjørelser tas i det åpne rom, ingen bakromsprosesser skal finne sted.
  • Venstre representerer ikke særinteresser – ansvar for hele samfunnet er vårt varemerke.