Oppvekst

En god oppvekst varer hele livet. Investering i barn og unge gir den absolutt beste avkastning.

  • Mental helse, sosial og fysisk trivsel hos barn og unge er viktig – bygging av våre barn og unges fremtidshelse er en kjernesak for oss.
  • Oppdal skal være ei allsidig, trygg og inkluderende bygd å vokse opp i.
  • Alle skal ha mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av inntekt.
  • SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.
  • Tettere samarbeid mellom SFO og for eksempel kulturskole og idrettslag om aktiviteter i SFO.
  • Styrke kulturskolen og fritidsklubben.
  • Skolemat i grunnskolen er et fellesansvar.
  • Vi støtter bygging av fotballhall.
  • Barnehagedekningen i Oppdal er god, men flere kommunale barnehager trenger omfattende oppgradering – vi tror ikke på noen stor ny barnehage.