Oslopakke 3 må overholdes!

Foto: Liv Kristin Aarberg

Venstre er bekymret for framtiden til Oslopakke 3 fordi byrådets forslag til handlingsprogram bryter med den inngåtte avtalen. Dette gjelder i hovedsak at byrådet kun satt av planleggingsmidler til Røa-tunnelen, et prosjekt som skulle vært igangsatt og finansiert i 2020. For Venstre er det viktigste at avtalen overholdes, fordi den blant annet sikrer finansieringen av kollektivsatsningen i Oslo.

For oss handler ikke dette om veien, det handler om avtalen. Uavhengig av hva man mener om tunellen er det et viktig prinsipp at alle deler av avtalen følges opp. Truer man en del av avtalen, truer man alle, derfor handler dette like mye om å sikre kollektivsatsningen som den aktuelle tunellen.

 

– Det er svært alvorlig at byrådet ikke følger opp avtalen. Avtalens styrke er det brede politiske flertallet som i en årrekke har sikret disse viktige prosjektene. Når byrådet nå legger frem et handlingsprogram som bryter med et avtalepunkt, ser vi at det får konsekvenser, sier Bjercke.

 

Viktigheten av Oslopakke 3

Helt siden 1990 har det vært bred tverrpolitisk enighet om helt nødvendige kollektiv- og samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus. Dette er en enighet som har vært bra for alle i Oslo-området. Bare i løpet av de siste årene er T-baneringen og Lørenbanen bygget, mens Holmenkollbanen og Kolsåsbanen har fått metrostandard. Alle T-banetog er nye og det er bestilt nye trikker. I tillegg er E18 gjennom Oslo sentrum lagt i tunnel, og Bispelokket som var Norges mest trafikkerte veikryss revet.

 

-Alle er viktige prosjekter som har tatt Oslo i en grønnere retning og åpnet for miljøvennlig byutvikling blant annet i Oslo sentrum. Dette hadde ikke vært mulig uten bred politisk enighet i Oslo og Akershus om de ulike prosjektene, sier Hallstein Bjercke.

 

Inviterer til samtaler

Venstre vil foreløpig stemme for at handlingsplanen sendes tilbake til byrådet, og inviterer til møte med byrådslederen og samferdselsbyråden med mål om å sikre fortsatt fremdrift i prosjektene avtalepartene har undertegnet på.

 

-For å ikke sette de viktige kollektiv- og samferdselsprosjektene i byen i fare, inviterer vi byrådslederen til å raskt sette seg ned sammen med oss, slik at vi så snart som mulig får på plass et handlingsprogram i tråd med avtalen til det beste for byen. Vårt mål er å forhandle frem en handlingsplan i tråd med avtalen innen siste bystyremøte 19. juni, sier Bjercke.