– Gir ikke opp kampen for Ullevål sykehus

Foto: Liv Kristin Aarberg

Oslo Venstres Hallstein Bjercke reagerer på at styret i Helse Sør-Øst trosser store protester og vedtok å legge ned Ullevål sykehus.

– Helse Sør-Øst svarer ikke på bestillingen fra Stortingsflertallet i sitt styrevedtak i dag. Tvert imot har man sett bort fra tunge, faglige innspill, og kun lagt vekt på de rapportene som støtter styret i Universitetssykehusets forhåndskonklusjon. Det er synd at helseforetaket ikke har ville gjennomføre en grundig utredning av mulighetene for å modernisere den eksisterende sykehusbebyggelsen på Ullevål, sier Venstres førstekandidat til Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

Han mener Stortinget ikke kan godkjenne en fremtidig lånesøknad på dette grunnlaget.

– For Venstre er det viktigste at Oslos befolkning får et best mulig sykehustilbud. Vi kan ikke se at helseforetaket eller Oslo Universitetssykehus har utarbeidet et godt nok faktagrunnlag for å forsvare en beslutning om å bruke flere titalls milliarder på et nytt sykehus på Gaustad. Tvert imot er det mye som tyder på at sykehustilbudet vil bli bedre av å videreutvikle Ullevål og bygge ut nytt sykehus på Aker, sier Bjercke.

Bjercke mener at det trengs bedre utredninger.

– Venstre vil mer for Oslo, derfor vil vi utrede ordentlig hvilke muligheter som ligger i å utvikle tilbudet på Ullevål og Aker, i stedet for å samle alt på Gaustad. Den belysningen Helse Sør-Øst legger til grunn er ikke et tilstrekkelig faktagrunnlag, avslutter Bjercke.