Et næringsliv på lag med framtida

Tove Hofstad og Anders Wengen representerte Viken og Drammen da NHO arrangerte speed-dating med næringsliv og politikere i juni., Foto: Venstre

Smart næringsutvikling handler om klok arealpolitikk, god samferdsel, rettferdige betingelser og bedriftsledere som er tar sitt samfunnsoppdrag på alvor.

I begynnelsen av juni var Venstres Tove Hofstad og Anders Wengen med på speed-dating med det lokale næringslivet i regi av NHO. Et prisverdig initiativ som fremmer samarbeid og økt forståelse. Vi fikk da snakke med ulike representanter for næringslivet. I Venstre vet vi at private aktører, i likhet med offentlige aktører, ønsker det beste for sitt lokalsamfunn. Det er skapt en barriere hvor det gode offentlige står på den ene siden, og det profittmaksimerende private står på den andre siden. Vi vet at dette er feil, og konsekvensen er at vi ikke får utnyttet samfunnets ressurser på best mulig måte.

God samferdselspolitikk er også god næringspolitikk

Å enkelt kunne reise til jobb, skole, aktiviteter og ærender er en viktig forutsetning for utvikling av arbeidsmarked og næringsliv. Politikere må bidra til en bedre arealplanlegging slik at trafikken flyter, slik at folk kommer seg til og fra jobb, og sørge for at bedrifter som er avhengig av gode transportløsninger for å komme seg ut til kunder, får plass i nærheten av veinettet.

Gode og rettferdige innkjøpsbetingelser

Det holder ikke å lage gode innkjøpsregler om de ikke blir fulgt. Hos mange kommuner og fylkeskommuner er dette sikret gjennom detaljerte innkjøpsregler. Likevel opplever mange leverandører at de som ikke oppfyller kravene vinner anbud. Pris vektlegges fremdeles i for stor grad. Vi må sikre at reglene blir fulgt, men også utforme dem slik at også småbedrifter med 1- 4 ansatte har mulighet til å levere til det offentlige. Noen anbud må være store, men ofte kan de deles opp i lokale entrepriser slik at også lokalt næringsliv kan være aktuelle kandidater for å levere.

Det å satse på lærlinger er å investere i folk

Krav til bruk av lærlinger bør vektes mer når anbud vurderes. Mange håndverksbedrifter driver med viktig arbeid med sin fagopplæring. Ingeniør Pettersen i Drammen har i dag 35 læringer på kontrakt og har store ambisjoner for lærlinger også i fremtiden. For at fagutdanningen ikke skal forvitre, trengs det flere norske håndverkere. Ingeniør Pettersen er stolte av å satse på lærlinger og mener selv at det er et konkurransefortrinn.

Læreplassbedrifter bidrar til at fagutdanning blir mer attraktivt. Læreplasser er dessuten helt nødvendig for yrkesfaget. Statlige belønningsmidler for praksisplasser har vært viktig for antall læreplasser i Drammensregionen i dag og det er viktig at trykket på rekruttering holdes oppe. Bedriftene tar samfunnsansvar ved å bruke ressurser på praktisk opplæring av folk. For dette fortjener de en stor takk.

Et næringsliv på lag med framtida

Smart næringsutvikling handler om klok arealpolitikk, god samferdsel, rettferdige betingelser og bedriftsledere som er bevisste sitt samfunnsoppdrag. Venstre vil ha flere lærlinger, rettferdig konkurransevilkår, et trygt arbeidsmarked og flere bærekraftige løsninger i og rundt Drammen.

Tove Hofstad og Anders Wengen, ordførerkandidater i Lier og Drammen for Venstre