Oslo og Akershus får byvekstavtale

Solveig Schytz på Oslo S
Solveig Schytz jubler over at byvekstavtalen for Oslo og Akershus er sikret, foto: Johan Malvik

Onsdag 26. juni signerte forhandlingspartene framforhandlet utkast til byvekstavtale for Oslo og Akershus. Venstres Solveig Schytz jubler.

Fornebubanen i boks

Avtalen slår fast at regjeringen skal bidra med 8,5 milliarder kroner til byvekstavtalen, og at staten skal dekke halvparten av kostnaden for Fornebubanen. 4,7 milliarder skal gå til kollektivsatsing, 3,5 milliarder til gange- og sykkeltiltak og 300 millioner til jernbane.

Avtalen gir gjensidige forpliktelser for å sikre en ambisiøs transport- og miljøsatsing i Oslo og Akershus, og en samordnet areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.

– Venstre ha vært krystallklare både i Oslo, Akershus og i regjering på at byvekstavtalene må komme på plass. Dette er en gledens dag, sier Solveig Schytz, førstekandidat for Venstre i Viken.

Avtale for mer kollektiv, sykkel og gange

Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.

Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten, Akershus, Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Nå skal det framforhandlede forslaget til byvekstavtale sendes videre til politisk behandling.

Avtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, der alle partene bidrar innenfor sine ansvarsområder. Avtalen er geografisk avgrenset til Oslo kommune og Akershus fylke.

Etter lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, skal avtalen behandles i regjeringen.