Økt EØS-motstand er katastrofe for næringsfylket Møre og Romsdal

EØS og Møre og Romsdal Det er med bekymring at jeg observerer en stadig økt EØS-motstand. Møre og Romsdal er i toppen av nasjonen når det gjelder eksport av varer og tjenester. Tar vi i forhold til folketall så er vi eksportfylke nummer 1. Hele 75 % av vår eksport går til EU. Det håper jeg at velgere tar inn over seg i valg av politisk tilhørighet.

At Møre og Romsdal er et næringsfylke blir en av de viktigste promoteringsjobbene fylkespolitikerne har å fronte i tiden fremover. Det skjer så mye bra i vårt fylke, både med svært innovative prosjekter og samarbeid på tvers av bransjer. Det er et godt sted å være for både etablert og nytt næringsliv, og det skapes synergier på kryss og tvers. Dette budskapet er viktig å få ut for å få folk til å flytte hit, til å flytte hjem. Finnes ikke muligheten her? Vel da kan den skapes her hos oss.

Den motoren som bygges rundt vårt næringsliv via kunnskapsparker, næringsklynger og igjennom foreninger må ivaretas og styrkes fordi vi må skape mange nye arbeidsplasser inn i fremtiden.

200.000 oljejobber skal engang i fremtiden erstattes

Det er 200.000 jobber i oljeindustrien, og disse står for 495 milliarder eksportkroner, eller over dobbelt så mye som maritim og offshore leverandører. Havbruk står for 8 % av eksporten, og det er spesielt her Møre og Romsdal utmerker seg. Jeg er ikke for å avskaffe oljeeventyret. Det er en anerkjennelse å vite at det Norske oljeeventyret er det mest miljøvennlige oljeeventyret i verden. Forberedelsen på slutten må uansett starte i dag. Skal vi ha samme verdiskaping uten olje må vi ha ca. 800.000 nye jobber, trolig flere. Der ligger det både en skremmende virkelighet og en enorm mulighet for de som tar næringslivet på alvor slik Møre og Romsdal faktisk gjør.

2% av eksport er innen fornybar energi, her har det vært en god vekst. Vi er dyktig på skipsteknologi og vi har en fantastisk næring i havbruk. Den dagen 495 milliarder i eksportinntekter må være erstattet så må vi kunne eksportere mer havbruk, mer fornybar energi. Vi må kunne skape internasjonale teknologibedrifter. Vi må være best på maritim teknologi. Alt dette ligger godt til rette i vårt nærmiljø. Vi må forsøke å skape så mye som mulig av det her.

«Flytt hjem»-prosjektene må støttes

Frode Heimen
Venstres 3.kandidat påpeker viktigheten av å skape et fylke folk vil flytte til.

For vårt fylke vil det være essensielt å tiltrekke seg arbeidskraft i mange år fremover. «Flytt hjem»-prosjektene må støttes, høgskoler og utdanning blir viktig. Nyskaping og innovasjon er essensielt. Vi må selge Møre og Romsdal som «Næringsfylket», der det skjer. Da kan vi ikke begynne å rokke inn i EØS-avtalen og tulle med det viktigste markedet vi har i dag. Det markedet må pleies nå og i mange år fremover. Stabilitet og forutsigbarhet er essensielt for næringslivet.

Jeg valgte å takke ja til en plass på fylkestingslisten fordi «næringsfylket Møre og Romsdal» er kanskje den mest samlende kraften vi kan ha, for å bygge samhold i vår region. Samtidig bekymrer det meg at stadig flere ønsker å tulle med EØS-maskineriet som gir oss potensialet i en helt nødvendig vekst.

Politikerne i fylket må stå på for å legge til rette for innovasjon og nyskaping, skape utdanningstilbud, gjøre det attraktivt å flytte hit. Vise verden at her, kan vi få det til. Vi må stå sammen for å trekke både private og offentlige arbeidsplasser til vår region.
Samarbeid og internasjonal handel er eneste vei å gå. For fylket vårt er «Nei til EØS» en katastrofe. Det er i fremtidens eksportmarked vi skal fortsette å vokse. Det er her vi en dag skal kompensere for synkende oljeinntekter. Med de økonomiske forpliktelsene fylkeskommunen har, så må vi markedsføre fylket som et næringsnav i nasjonen. Næringsfylket Møre og Romsdal er bra for etablert næringsliv, for gründere, for deg som vil ha barnebarna i nærheten når studentene endelig flytter hjem med mastergrad og en gryende familie. Det er bra med turister som er her en uke, det er bedre med familier som blir et liv.

Frode Heimen
3. kandidat Møre og Romsdal Venstre.