Enklere og billigere å reise kollektivt

Solveig Schytz er Venstres førstekandidat i Viken

Du skal kunne reise til jobb, skole, familie og venner på en effektiv, billig og miljøvennlig måte. Gode reisemuligheter knytter regionen sammen og gjør det enklere for næringslivet å skape verdier.

For å få til en mer bærekraftig og miljøvennlig transport, vil Venstre at trafikkveksten skal tas med sykkel, gange og kollektivreiser. Vi må bygge byer og tettsteder hvor det er attraktivt å gå og sykle, og vi må gjøre det enkelt og billig å reise kollektivt. Det gir en enklere hverdag og lavere klimagassutslipp.

Venstre vil:

  • at det skal være effektivt, attraktivt, enkelt og billig å reise kollektivt
  • ha et felles billettsystem for kollektivtrafikken med nytt sonesystem, færre soner og lavere pris i hele Viken
  • prioritere lave kollektivpriser for barn og unge, sikre retten til gratis skoleskyss, og rimelig ungdomskort for alle
  • at familierabatten der voksne kan ta med seg inntil fire barn gratis utvides til å gjelde hele uken.
  • utvide og forsterke t-bane-nettet i Oslo og Viken
  • utvikle båt-tilbudet på Oslofjorden som et godt supplement til tog og buss
  • utvikle togtilbudet på eksisterende skinneganger som i dag ikke er i bruk

 

Les mer i valgprogrammet