E-sport som valgfag i Viken

For mange vil kanskje e-sport som valgfag i videregående skole virke litt merkelig. Men e-sport er en stadig voksende sport som flere hundre millioner mennesker verden over følger med på. I Norge finnes det flere tusen som spiller dataspill på konkurransenivå. I Venstre mener vi det er på tide at e-sport tilbys som valgfag på alle videregående skoler i Viken.

Mange fordeler med dataspill

Fordelene ved å spille dataspill er mange. Det styrker egenskaper knyttet til taktikk, problemløsning, kommunikasjon, språk, reaksjonsevne, lagarbeid og utvikling av sosiale ferdigheter. I spillets verden finnes det dessuten ingen landegrenser.

Dataspill inn i skolen

Norge har et stort potensiale på feltet og må skape gode rammer for videre utvikling. Dette gjøres blant annet ved å legge til rette i skolen. Venstre vil bidra til at flere videregående skoler skal tilby e-sport som valgfag. Vi ønsker også å undersøke muligheten for å bruke spill i ulike skolefag.

Mer om Dataspill

Det finnes skoler som i dag tilbyr e-sport som eget fag. Da kan treningsplanlegging og ferdighetsutvikling inngå som del av faget. I tillegg inngår ofte fysisk trening som en del av timeplanen for e-sportutøverne.

Dataspill er en av de største interessene blant ungdom. Venstre vil ta unges interesser på alvor og få e-sport inn som studietilbud på videregående skole.

Kilder: Forskning.no og Gausdal videregående skole