Dataspill ?

35% av den norske befolkningen spiller dataspill i hverdagen. Kultur blir ikke vedtatt ovenfra, det vokser frem nedenfra. Derfor mener Venstre at dataspill er en viktig del av norsk kultur

E-sport og datakultur har lenge stått uten anerkjennelse fra samfunnet for øvrig. Venstre mener det er på tide at det snur. Dataspill er en kulturform som dyrker kreativitet, nysgjerrighet og samarbeid. I tillegg kan dataspill tilby et sosialt fellesskap til barn og unge som sliter med å finne det andre steder.

Alle idretter trenger arenaer hvor utøvere kan samles og utvikle seg sportslig. Viken Venstre vil anerkjenne e-sport som idrett, og satse på morgendagens idrettshelter ved å opprette programfag og egen linje for e-sport på videregående skole.