Inkluderingsdugnad for bedre studenthelse

Foto: Svein Bjørtomt

Ingjerd Thon Hagaseth og Gard Løken Frøvoll inviterer til inkluderingsdugnad for å gi studentene i Innlandet en bedre studenthelse.

Med nesten 20 000 studenter i Innlandet, setter studentene og miljøet rundt høgskole og universitet sitt preg på både bygd og by. Neste uke kan vi ønske nye studenter og unge ressurser velkommen til lokalsamfunnene våre. Hvordan vi inkluderer og involverer dem kan utgjøre en stor forskjell både for samfunnet vårt og den enkelte.

Studentundersøkelser viser at nær en av fire studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. Dette er dobbelt så mange som normalbefolkningen i samme aldersgruppe. Bakgrunnen er sammensatt, der studiepress og økonomiske bekymringer spiller inn. I tillegg er studenttilværelsen for mange det første skrittet mot å stå på egne bein. På nytt sted, uten støtteapparat og nettverk – og uten å tilhøre et fellesskap. Det kan bli kimen til utrygghet og ensomhet. Det er negativt for den enkeltes livskvalitet, men også for samfunnet. Vi har et stort behov for arbeidstagere med høy faglig kompetanse og har ikke råd til at folk slutter i studiene sine på grunn av psykisk uhelse.

Det er mange faktorer som påvirker trivselen på og utenfor studiet. Studentens omgivelser påvirker trivselen både på studiet og i livet for øvrig. Hvordan det legges til rette for en god start på de seks lærestedet er viktig. Undersøkelsen viser at de som blir møtt med, og at de som deltar på fadderukene føler seg mer integrert gjennom hele studieløpet, og dermed får både økt trivsel og mestringsfølelse.

Helheten i studentenes helsetjenester er viktig. Tilgjengelig helsepersonell og –tjenester på de ulike studiestedene er avgjørende. Regjeringen har bidratt med øremerkede midler for å bedre den psykiske helsen for studenter gjennom en egen tilskuddsordning til studentsamskipnader og læringsinstitusjoner. I tillegg må kommunene som er vertskap for høyere utdanningsinstitusjoner ta høyde for studentmassen når de dimensjonerer helsetjenestene. Selv om studenter ikke melder flytting, er de avhengige av gode helseordninger både i hjem- og studiekommunen.

Hjemmet er for studenten som for oss andre en stor del av rammen rundt dagliglivet. Den sosiale tilhørigheten er viktig for trivsel og mestring. Studentene er dessuten en stor ressurs for lokalsamfunnet de er en del av – hvis de blir involvert – og kanskje blir noen værende etter studietiden fordi Innlandet er et godt sted å bo og være? Derfor utfordrer vi oss alle til å være med og bidra til mer inkluderende studiesteder i hele Innlandet.

Og til studentene sier vi – velkommen til nytt studieår neste uke.