Parkopprør mot byrådet – Venstre vil ha parkagrense!

Foto: Line Owren / Line Owren Fotografi

Over hele byen er det dannet aksjonsgrupper for park. Noen steder kjemper gruppene for å bevare en park som byrådet har tillat at bygges ned. Andre steder jobber de for å få byrådet til å etablere en park i utviklingsområder som trenger det.

På Ensjø har beboeraksjonen samlet seg for å få byrådet til å etablere den parken de ble lovet, og etterlyser handling fra byrådet.

På Ekeberg har flere samlet seg i kamp for bevaring av Ekebergsletta som byrådet foreslår å bygge fotballarena i, og på Huseby trues Husebyskogen av byrådets byggeplaner.

På Vaterland jobber Grønland beboerparkering mot skyggelegging av Vaterlandsparken og har tapt mot byrådet i første runde. Skøyenbeboerne har samlet seg mot byrådets byggeplaner i Bestumkilen og kjemper for å få et åpent grøntområde.

På Vålerenga trenger naboene drahjelp fra byrådet mot BaneNor sine planer.

I Nydalen har det dannet seg en aksjonsgruppe som jobber for en stor, grønn park i nærområdet sitt, men byrådet er tause.

Paropprør

Et slikt parkopprør har vi ikke sett i Oslo tidligere. Nå må MDG-byråden få ut fingeren og rydde opp, slik at folk får beholde parkene sine og byrådet må etablere de nye som trengs. Venstre lanserer nå et forslag om å innføre et enda sterkere vern av parkene i byen, gjennom en såkalt «parkagrense», som skal sikre grøntområde i byen.

– Vi ønsker å opprette en parkagrense etter modell fra Markagrensa. Med dette mener vi et sterkere regulert vern av friområdene, og vi ønsker at det skal være et ris bak speilet som gjør at politikere ikke bare kan omgå sine egne regler, sier Hallstein Bjercke.

Parkagrense

I Venstres program går partiet inn for en såkalt park(a)-grense. Målet er å beskytte byens parker og grøntområder fra utbygging. Venstre ser for seg å innføre et sterkere vern gjennom bestemmelser i kommuneplanen, som innebærer forbud mot bygging i park- og grøntområdene og en kraftig innstramning på midlertidige anlegg i parkene.

Samtidig vil Venstre innføre prising av alle byens grøntområder, slik at midlertidig bruk koster like mye som det skader. Dette skal avskrekke både kommunen selv og andre fra å foreslå tiltak i parkene.