Fortsatt tikronersbilletter på sommerbussen!

Fylkesordførerkandidat Innlandet 2019 Erik Ringnes, Liv Aarberg
Fylkesordførerkandidat Erik Ringnes (V) vil fortsatt ha sommerpriser på bussene i det nye fylket.

– Ti kroner billetten for buss om sommeren fungerer meget godt for innbyggere og tilreisende turister i Hedmark. Dette vil Innlandet Venstre videreføre for hele Innlandet fylke, når Hedmark og Oppland blir ett fylke fra nyttår, sier den erfarne Venstrepolitikeren. Dette er et miljøtiltak som fungerer som det skal, og vi ser en gledelig økning i antall som reiser med buss både nasjonalt og i Innlandet.

Nå krever Innlandet Venstre at de andre fylkespartiene svarer på om de vil prioritere dette i fylkesbudsjettet for 2020. “Det nye fylkestinget i Innlandet som velges ved høstens valg, avgjør dette og velgerne fortjener et svar før valget”, sier Ringnes. «Dette tilbudet er en god reiselivssatsing og betyr mye for innbyggerne i Innlandet», avslutter han.

Fakta: Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk slås sammen til Innlandstrafikk fra 1.1.2020. Det er Hedmark Trafikk som i flere år har hatt en billettpris på fylkets busser på kr 10 i fellesferien.