Til innhold

Venstre frykter miljøbombe på Taraldrud

Camilla Hille

Alunskifer er svært forurensende og radioaktivt og truer drikkevannet i Gjersjøen og ikke minst Slorene våtmarksområde med sitt rike dyreliv. Synes du dette er greit? Det synes ikke vi i Nordre Follo Venstre og vil jobbe for å få ryddet opp en gang for alle, sier biolog og kandidat til valget Christian Pedersen

 

Utvalgsmedlem i teknikk og miljø Christian Pedersen er på befaring ved alunskiferdeponiet på Taraldrud, sammen med varaordfører Camilla Hille.

Alun­ski­fer har spredd frykt og for­urens­ning ved Taraldrud i man­ge år – Venst­re fryk­ter nok en ut­set­tel­se av opp­ryd­dingen. Venstre har løftet dette kommunestyret og i utvalg flere ganger, men synes arbeidet går for sent.

  • Vi snak­ker om drik­ke­vanns­kil­den til over 40.000 personer. Grunneier har ansvaret for å rydde opp uansett kostnad. Man skal ikke profittere på miljøkriminalitet, mener Christian Pedersen

Christian Pedersen innehar betydelig kompetanse om samspillet i naturen. Han har doktorgrad i biologi og jobber til daglig som forsker på NIBIO i Ås.

 

  • Den første alarmen gikk allerede i 2006 da Nibio (daværende Bioforsk) tok vannprøver og påviste forurensing fra alunskiferen som allerede i 1992 ble dumpet der. I venstre er vi be­kym­ret for dette deponiet og det bør be­kym­re de fles­te, me­ner Chris­ti­an Pedersen

De­po­niet som tru­er sto­re na­sjo­na­le na­tur­ver­di­er og drik­ke­van­net til Op­pe­gård og Ås. Bare på Slo­re­ne er det re­gist­rert 137 fug­le­ar­ter, 14 av dem er rød­lis­tet.

Alunskifer i dagen på Taraldrud

Løsningene som velges nå må være bæ­re­kraf­tige, sikre og en­de­lige, understreker Pedersen. Grunneier og Statens Vegvesen må rydde opp in­nen 1. sep­tem­ber 2020, så de begynner å få fryktelig dårlig tid, avslutter Pedersen.

Les mer om saken i ØB