Uttalelse: NRKs hovedkontor må ligge i Oslo

Foto: Wikipedia

Uttalelse foreslått av Hallstein Bjercke og Gamle Oslo Venstre. Vedtatt i Oslo Venstres hovedstyre 14.01.19:

Oslo Venstre mener det er avgjørende at NRKs nye hovedkontor ligger i landets hovedstad. Venstre må jobbe både lokalt og nasjonalt for å få dette til. Når NRK nå planlegger å flytte fra sine lokaler på Marienlyst har det naturlig nok oppstått en debatt om fremtidig lokalisering.

Lillestrøm kommune har tilbudt NRK sentral tomt gratis, byrådet i Oslo har tilbudt tomt på Økern i Oslo og flere private og ideelle aktører har deltatt i debatten om fremtidig lokalisering. Oslo Venstre har programfestet at vi skal jobbe for at NRK legger sine nye lokaler i Groruddalen og støttet derfor derfor byrådets initiativ om å tilby NRK kjøp av tomt på Økern.

Oslo Venstre mener Gamlebyen beboerforening og Klosterengas venners forslag om fengselstomten på Grønland, som Oslo fengsel allerede har vedtatt å flytte fra, er et spennende forslag. NRK vil da få en sentral plassering i Oslo sentrum. NRKs planer om nytt kompakt hovedkontor for en moderne mediebedrift vil være en motor for områdeløft i denne delen av byen.

Det vil kunne frigi omlag 10.000 m2 med parkareal, gi bydelens kultur- og næringsliv et løft og ikke minst skape nye arbeidsplasser. Dette krever imidlertid rask handling fra regjeringen om en endelig tidsplan for avvikling av Oslo fengsel NRK faktisk kan forholde seg til.

Oslo Venstre vil:

  • Jobbe for at NRKs nye hovedkontor lokaliseres i Oslo.
  • Støtte alternativer til lokalisering også utenfor Groruddalen, men sikre at det etableres arbeidsplasser innen kunnskap og kultur i Groruddalen som kan bidra som en motor i byutviklingen.
  • At den fremtidige utviklingen av Marienlyst området skjer i god dialog med nærmiljøet og at NRKs behov for å finansiere nytt hovedkvarter ikke blir styrende for utnyttelsesgraden på denne viktige tomten.
  • At Venstre i regjering aktivt jobber for en snarlig avvikling av Oslo fengsel slik at det faktisk kan bli aktuelt for NRK å flytte til fengselstomten.
  • Jobbe for en entreprenørskapsdrevet mediaklynge i forbindelse med flytting av NRKs hovedkontor