Nye muligheter for Alnaelva

Foto: Baard Salvesen

Ola Elvestuen og Hallstein Bjercke gleder seg over at Alnaelva kan få et nytt liv. Klima- og miljødepartementet og Oslo kommune vil nå finne ut hvilke nye miljøtiltak som bør iverksettes for å forbedre miljøet og gjøre Alnaelva mer attraktiv.

Alnaelva har blitt utsatt for menneskelig aktivitet over lang tid. Vannkvaliteten er generelt dårlig, elva er lukket over lengre strekninger, og naturen i og langs vassdraget har blitt sterkt påvirket av aktiviteten.

– Selv om den går gjennom by og industri er Alnaelva et viktig område for naturen og for folk som bor rundt elva. Alnaelva fortjener at vi nå setter oss ned for og samler den kunnskapen vi har om elva, og samtidig ser på hva vi kan gjøre for å bedre forholdene for fisk, biomangfold og folk som bruker området, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kunnskapen om hvordan det står til med Alnaelva er fordelt på mange aktører, og det er det som er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppgave å sammenstille kunnskapen slik at den kan brukes som grunnlag for å finne ut hvilke miljøtiltak som kan settes i gang i og langs vassdraget.

Prosjektet er et samarbeid med Oslo kommune som i sin kommunedelplan for Alna miljøpark har som målsetning å gjenåpne elvestrekninger og oppgradere miljøet i Alnaelva.

– Alnaelva er en sjelden perle for Oslo. De siste årene har vi forurensing i denne elven. Det må vi stanse. Og i en by som vokser, så trenger vi flere grøntområder. Alnaelva kan bli et like flott rekreasjonsområde for Oslos befolkning som Akerselva. Det arbeidet begynner nå, sier Venstres gruppeleder i Oslos bystyre Hallstein Bjercke.