Liberal pils (eller brus om du vil)

microsoft

Det vil være en sosial møteplass for Venstremedlemmer torsdag kl 20 etter hvert kommunestyremøte fremover. Vi håper dette kan være en lavterskel møteplass hvor man kan diskutere politikk, engasjement og skape nye ideer!

Den første blir på Kafé Globus 27. august kl 20. Fremtidige møter vil bli publisert på hjemmesiden vår og Facebook-siden.

Jeg håper vi sees!

Håvard Pedersen, lokallagsleder