Erik Ringnes med støtte til Wang Toppidrett Hamar

Foto: Camilla Eilertsen

Sammen med de to andre gruppelederne for de tre regjeringspartiene i Innlandet fylkesting, deltok Erik Ringnes på et digitalt møte med Wang Toppidrett Hamar nylig.

I møtet fikk de opplyst at Wang Hamar er den eneste Wang-skolen som ikke mottar toppidrettstilskudd. Sammen med de to andre gruppelederne stiller Erik seg bak anmodningen fra Wang Hamar om å bli likebehandlet med de andre toppidrettsgymnasene, og motta økonomisk tilskudd for å sikre likebehandling for elevene som velger å begynne på WANG Hamar.