Reagerer på at byrådet la elsparkesykkelavtale i skuffen

Foto: Line Owren Fotografi

– Dette betyr at Raymond Johansen (Ap) har hatt en åpen dør til å regulere bransjen helt siden i vår, som han ikke har benyttet, sier bystyrerepresentant Marit Vea til Dagbladet.

Hun reagerer på at foreslåtte innstramminger foreslått av elsparkesykkel-aktørene selv, ble lagt i skuffen av byrådet:

– Dersom Raymond Johansen hadde kommet fram til enighet med bransjen, og de hadde signert en felles avtale, så hadde han ikke trengt statlige reguleringer, og kommunen hadde hatt adgang til å håndheve avtalepunktene, uten at de er hjemlet i loven, sier Vea til Dagbladet.

Oslo Venstre har vært positive til elsparkesykkelutleie i Oslo, men mener at har vært kritisk til manglende regulering fra kommunen. I hovedstyret ble det vedtatt en uttalelse som blant annet vil:

 • Be kommunen umiddelbart gå i dialog med utleierne av elsparkesykler for å oppnå en gjensidig forpliktende avtale som reduserer forsøpling og feilparkering, og øker trafikksikkerheten og klimagevinsten
 • At en avtale bør inneholde:
  • Felles ikke-parkeringssoner, fartsbegrensede soner og soner fri for ferdsel.
  • Krav om at selskapene reduserer den maksimale hastigheten på sparkesyklene nattestid, og vurdere nattstenging dersom det ikke har ønsket effekt
  • Krav om forlenget levetid på elsparkesyklene
  • Krav om gjenvinning av ødelagte elsparkesykler, inkludert batterier
  • Krav om at ingen sparkesykler henlegges i naturen og bruk av geofencing for å hindre henlegging langs elver, vann og ved sjøkanten
  • Håndheve krav om at sparkesykler ikke settes slik at de hindrer fremkommelighet på fortauer og gangstier
  • Krav om at all drift og innsamling av sparkesykler/batterier gjøres med nullutslippskjøretøy
  • Krav om garantier eller sikkerhet for å dekke ryddekostnader dersom aktører går ut av markedet
  • Legge til rette for brukeropplæring
  • Krav om at elsparkesykkelselskapene legger til rette for at tilbudet kan formidles av Ruter
  • Obligatorisk datadeling, som blant annet opplyser om antall sykler tilbudt, antall sykler forsvunnet, antall turer gjennomført, ulykker og klager
  • krav om at elsparkesyklene ikke lager støy natterstid, og regler for hvor høyt støynivå de kan lage resten av dagen.
  • Krav om felles og brukervennlig innrapporteringssystem for skadede/feilparkerte kjøretøy, soner med behov for farts-/kjøre-/parkeringsbegrensninger mv.
 • At kommunen omgående setter av 500 offentlige parkeringsplasser til parkering for elsparkesykler
 • At kommunen forserer arbeidet med å opparbeide og vedlikeholde sykkelfelt og sykkelveier
 • At kommunen, i dialog med politiet, sanksjonerer elsparkesyklister som bryter trafikkreglene
 • At kommunene før neste sesong forbereder en linsenskonkurranse eller lignende for å heve kvaliteten og regulere antallet aktører i markedet. I den grad nasjonale lover er til hinder for en slik løsning må dette ryddes opp i.