Regjeringens forslag til statsbudsjett gir grunn til optimisme for Innlandet!

Norsk skogfinsk museum
Gisle Nataas
Gjennomslag – endelig penger til Norsk skogfinsk museum! Regjeringen foreslår 5 millioner kroner i 2021, og 101,6 millioner i fremtidige budsjettår for å fullfinansiere Norsk skogfinsk museum på Svullrya. I tillegg gis ekstrabevilgninger til kulturinstitusjonene, opprusting av Gjøvikbanen og 2,1 mrd til framdrift av Intercity.
– Det er utrolig gledelig at regjeringen foreslår å legge 106 millioner kroner på bordet for at skogfinsk museum endelig skal få bygget sitt. Dette er viktig for hele Finnskogen og Kongsvingerregionen, sier Inger Noer (Kongsvinger) og Kristian Botten Pedersen (Åsnes) som er lokalpolitikere som har jobbet tett med sine sentrale politikere på Stortinget og i Regjering.
– Dette er et løft for alle som har skogfinske aner eller er opptatte av å ta vare på skogfinsk kultur og historie. Det gjelder mange lokalt, men også mange flere nasjonalt enn vi trodde tidligere. Faktisk så har så mange som % av Norges befolkning skogfinske aner, sier Inger Noer. Hun legger også til at dette vil øke attraktiviteten til Finnskogen enda mer, og vil bidra til økt turisme i tiden som kommer.
– Denne saken har vært veldig viktig for oss lokalt i lang tid, og i de siste årene også for Innlandet Venstre. Når vi fikk Abid Raja på besøk for noen uker siden møtte det opp Venstre-folk fra store deler av Innlandet, noe som viser hvor viktig det er for oss å ta vårt ansvar for en av Norges nasjonale minoriteter. Det er utrolig kult å ha bidratt til at dette nå skjer! sier Kristian som også er nestleder i Innlandet Venstre.