Uttalelse: Norge trenger en merkeordning for miljøvennlig mat!

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt på hovedstyremøte i Oslo Venstre 8. oktober 2020

Stadig flere forbrukere ønsker å ta bærekraftige valg når de handler, men i dag er det ikke enkelt å velge rett. Hvordan veier man matvarer som har reist langt mot varer med høyt vannforbruk i produksjon eller lang varighet på produktet? Som forbruker er det omtrent umulig å navigere rett i dette landskapet.

Det haster å få gjort noe. I dag produseres alt for mye av maten vi spiser på måter som ikke er bærekraftige. Vi forbruker planeten, ved at regnskog brennes ned for å gjøre plass til beitearealer, fôrproduksjon, palmeoljeplantasjer og avokadotrær, ved at avlinger dekkes med ugjestmilde sprøytemidler og ved at vi avler opp flere dyr enn vi klarer å spise.

Vi trenger en merkeordning som dokumenterer matens klimafotavtrykk og legger vekt på produksjonsmetoder som ikke går på akkord med biologisk mangfold. Det trengs en bred miljømerkeordning for mat som favner alt fra klimafotavtrykk til energibruk og naturinngrep. Venstre støtter tiltak som gjør det enklere for forbrukeren å leve miljøvennlig. Det gjør vi når vi gjør det enklere for forbrukerne å ta miljøvennlige valg når de handler.

I Norge har vi i dag Ø-merking, som er et merke for økologisk mat. Økologisk merking dekker imidlertid ikke energibruk og klimagassutslipp knyttet til produktet. Vi har også Svanemerket, en ikke-kommersiell, nordisk merkeordning. For å få merket, må produsentene først dokumentere at de klarer alle kravene vi har stilt, og deretter betale en avgift. En mulig vei kan være å utvide ordningen med Svanemerket til å også inkludere mat.

Oslo Venstre vil:

  • Ta initiativ til en felles helhetlig nordisk miljømerkeordning for mat, fortrinnsvis i regi av Svanemerket
  • Gi mer støtte til sertifiserte miljømerkeordninger og deres arbeid i Norge, slik at de kan drive bedre markedsføring og få større oppslutning.
  • Invitere norsk næringsliv og matprodusenter til å være med i etableringen av ordningen, for å sikre at deres innsikt og behov også blir ivaretatt.
  • Sikre at merkeordningen er avgiftsfri slik at alle produsenter, uavhengig av størrelse, vil kunne få tildelt merke.