Lørenskog Venstre foreslår opprettelse av arkitekturpris

Løkenåsveien 45, - mulig kandidat til arkitekturpris? , Foto: Tiveta

Lørenskog Venstre foreslår at det opprettes en arkitekturpris i Lørenskog, til bygg eller parkanlegg som bidrar til god bokvalitet og som er et positivt tilskudd til utviklingen i kommunen. Hensyn til klima, miljø og bærekraft skal også være ivaretatt i kriteriene for tildeling.

Lørenskog Venstres mener at veksten i kommunen bør bremses, men det som bygges må være av kvalitet og bidra positivt til kommunens utvikling og bokvalitet for innbyggerne. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak om retningslinjer for bokvalitet, den 14. oktober foreslår Lørenskog Venstre å opprette en arkitekturpris i Lørenskog.

Det er mange og store utbyggingsprosjekter i kommunen. Venstre mener at det er behov for å løfte frem de beste prosjektene og inspirere utbyggere til å strekke seg ekstra langt for å skape spennende områder i kommunen. Det gjelder også kommunens egne prosjekter. God arkitektur bør finnes og verdsettes i Lørenskog. Gode bygg og uteområder er viktig for bo- og livskvalitet i Lørenskog.

Forslaget er at prisen gis til byggeprosjekter og landskapsprosjekter ferdigstilt i Lørenskog de siste 3-5 år. Byggeprosjekter kan være boligprosjekter, næringsbygg og offentlige bygg. Landskapsprosjekter kan f.eks. være parkområder, aktivitetsparker eller andre bygde anlegg i kommunen som bidrar til å heve kvaliteter i et område. Alle kan foreslå kandidater til Lørenskogs arkitekturpris. Kandidatene skal vurderes etter gitte kriterier av en oppnevnt komite.

Lørenskog Venstre foreslår at administrasjonen gis i oppgave å utforme forslag til kriterier og statutter for arkitekturpris og gjennomføring av konkurransen.