Dyr er medisin

Samvær med dyr gir økt trivsel og bedre helse., Foto: Flickr, CC: mikepmiller

Stadig mer forskning viser til at menneskers samvær med dyr gir helsegevinster. Helsegevinstene er både fysiske og psykiske. Blant annet kan det vises til at sykehjem har mer enn halvert medisinkostnadene sine ved å ta inn katter og kaniner. Dette frigjør midler til blant annet flere ansatte.

Vedtatt på Viken Venstres hovedstyremøte 17. november 2020

Samtidig gir omgang med dyr livskvalitet. Flere eldre viser økt trivsel når de omgås dyr, særlig er dette i gruppen med demens og fravær av språk.

Innen andre fagfelt viser også dyr å ha god effekt. Lesehunder er for eksempel i økende bruk. Hundene gir elever med lesevansker selvtillit i lesingen, og dette viser å gi gode resultater for elevenes læring.

Innen rusfeltet benyttes blant annet hester ved institusjoner for avrusing med stort hell. Flere fengsler bruker hunder i rehabiliteringsarbeidet. Dette viser seg å gi særdeles god dyrevelferd og meningsfylt innhold i dagen for tjenestebrukerne.

Parallelt med at vi besitter denne kunnskapen, jobber ulike foreninger med innhenting av hensatte dyr, og dyr som er vanskjøttet. Stadig flere kjæledyr dumpes, og stadig flere dyr har behov for hjelp.

Her er det gode synergieffekter å hente.

Venstre vil:

  • Innføre en prøveordning med økonomisk støtte for de sykehjemmene som ønsker å ta inn dyr
  • Opprette en støtteordning for nybygg av sykehjem som ønsker anskaffelse av dyr
  • Sterkt oppfordre til samarbeid mellom lokale foreninger for dyrevelferd og omplassering av dyr og sykehjemmene i distriktet
  • Opprette en støtteordning for ulike institusjoner som ønsker å benytte dyrs helbredende egenskaper i sitt tilbud.