Vil du jobbe med oss i valgkampen?

Foto: Liv Aarberg

Viken Venstre skal styrke laget fram mot stortingsvalget i 2021. Vi lyser ut to stillinger, begge i anslagsvis 50 % stilling fra februar til juni 2021 og 100 % stilling fra juni 2021 og ut september:

Medierådgiver og Organisasjonsrådgiver

Stillingsprosentene og tidsrommene kan diskuteres. Det er også mulig å vurdere samme person til begge stillinger, slik at det utgjør 100 % fra og med 1. februar.

Høy eller lav utdanning, kort eller lang arbeidserfaring? Alle varianter kan være aktuelle. Vi ser etter deg som er rett for oss!

Stillingen forutsetter en del kvelds- og helgearbeid, spesielt i perioden fra starten av august, til og med valgdagen 13. september 2021.

Arbeidsgiveransvaret ligger til fylkesstyret, ved fylkesleder. Valgkamprådgiverne inngår i fylkeslagets sekretariat. Fylkessekretær er nærmeste overordnede.

For begge stillingene ser vi etter følgende egenskaper:

 • Arbeider godt under press
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående og løsningsorientert
 • En god lagbygger og lagspiller
 • Kjennskap til politikk og politiske prosesser
 • Engasjert i arbeidet med å løfte Venstre. Vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Medierådgiver:

Medierådgiveren vil ha særskilt ansvar for kommunikasjon, herunder arbeid mot media og sosiale medier.

Ønsket kompetanse:

 • Sterk skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med kommunikasjon og sosiale medier
 • Foto- og videokompetanse er en bonus

Arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av kommunikasjon til valgkampen
 • Ansvar for innholds- og publiseringsplaner og oppfølging av disse
 • Bistå lokallag i sitt arbeid med sosiale medier og annen kommunikasjon
 • Dialog med velgere, blant annet i kommentarfelt og innboks på Facebook.
 • Bistå med andre valgkamprelaterte oppgaver, som arrangementer og aktivisering av medlemmer.
 • Andre administrative og forefallende oppgaver

Organisasjonsrådgiver:

Organisasjonsrådgiveren vil hovedsaklig jobbe med valgkamporganisering og gjennomføring.

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og arbeid med frivillige
 • Erfaring med politisk arbeid og valgkamp
 • Gode digitale ferdigheter

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av kandidater, lokallag og regionale valgkampledere.
 • Opplæring og motivering av medlemmer og lokallag, spesielt i valgkamp og organisasjonsdrift.
 • Bidra til å organisere arrangementer.
 • Organisere og gjennomføre valgkampaktiviteter som kan bidra til å øke direkte velgerkontakt i fylket.
 • Andre administrative og forefallende oppgaver

Basen for arbeidet er Venstres Hus i Oslo, men søkere må være fleksible på arbeidssted.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 23. desember.

Send kort søknad og CV til sekretariatsleder Eidi Ann Hansen på mail: [email protected] innen 23. desember. Ta kontakt på tlf. 92220925 hvis du har spørsmål om stillingen. Søknader behandles konfidensielt.