Godt nytt valgår

Foto: iStock

Færder Venstre ønsker alle et godt nytt år.

Nordlys, Harstad
Nordlys

Vi kan nå se tilbake på et år, som på mange måter har vært annerledes. Når vi nå vender blikket framover, ser vi for oss et år med nye muliguheter og spennende utfordringer.

Vi skal blant annet gjennomføre en valgkamp, for å få vår stortingsrepresentant gjenvalgt, og forhåpentlig økt vår stortingsgruppe.

En av de tingene vi først skal få av stabelen her lokalt, er lokallagets årsmøte, hvor vi skal velge et nytt styre. Innkalling til dette vil bli sendt på e-post til alle medlemmer i løpet av den første uka. Se derfor til å ha oppdatert e-postadresse i medlemsregisteret.