Tre kongsbergselskaper får grønn pengestøtte av regjeringen

Bjørn Flo Knudsen, gruppeleder, Kongsberg Venstre, Foto: Venstre

Nå er det klart hvilke 89 bedrifter og forskningsinstitutter som får støtte fra regjeringens nye grønne plattform for omstilling i næringslivet. Tre Kongsbergprosjekter er blant dem.

To prosjekter fra Kongsberg Innovasjon og et fra Kongsberg Maritime har fått økonomisk støtte til grønn omstilling på 300 000 kr hver.

– Jeg syns det er veldig gøy og spennende og se at regjeringen støtter opp om den nye grønne satsingen i Kongsbergs Teknologi miljø. At til sammen 3 prosjekter får støtte viser at regjeringen har tro på at teknologimiljøet på Kongsberg kommer til å spille en viktig rolle med å skape fremtidige løsninger, sier kommunestyrerepresentant Bjørn Flo Knudsen.

For samfunnet i Kongsberg vil dette kunne bidra til nye grønne arbeidsplasser i kommunen.

– Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge i det grønne skiftet. Derfor er Venstre og regjeringen opptatt av at bærekraftige prosjekter skal få mulighet til å lykkes. Disse prosjektene har mange spennende løsninger fra ulike næringer som alle viser stor vilje til å bidra i omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

I alt kom det inn over 400 søknader om støtte til forprosjekt på «Grønn plattform». 89 av prosjektene får nå penger til å jobbe videre med søknader til hovedutlysningen til våren.

– Det er tydelig at dette er en veldig populær ordning. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er grønn plattform en viktig satsing for regjeringen. Dette er prosjekter som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, som også kan føre til økt eksport på sikt, sier Nybø.

De tre prosjektene som får støtte er “Green Yangste” og forprosjekt for Norsk innovasjons- og industrialiseringssenter for batteriproduksjon av Kongsberg Innovasjon, og “Deep Sea Zero Emission Container Vessel – Technical pre-project” av Kongsberg Maritime.