Dette gir en mer levende Oslofjord

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen
Foto: Mona Lindseth

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag frem en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen vil bety større dyreliv, bedre miljøstand i fjorden, og legge til rette for et aktivt friluftsliv.

Tilstanden i Oslofjorden er svært dårlig. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen har derfor over lengre tid jobbet for en løsning som kan gjøre fjorden sunn og livskraftig:

– Naturen er vårt livsgrunnlag både nå, og for kommende generasjoner. Vi skal gripe tak i marin forsøpling, forurensning fra jordbruket, vann og avløp slik at vi kan få en renere og friskere fjord. Oslofjorden har vært under sterkt press, og har store utfordringer. Derfor fremmet jeg og Venstre denne saken i Stortinget, og satte i gang arbeidet som Klima- og miljøminister – nå leverer regjeringen, sier Elvestuen.

Se planen her

Planen vil øke fiskebestanden, gi bedre vekstvilkår for dyr og planter som lever der, og stoppe forurensning. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener planen er viktig for å gjøre Oslofjorden sunn og livskraftig:

– Oslofjordens miljø og friluftslivmuligheter er av nasjonal interesse. Det er en fjord med et rikt biologisk mangfold, blant de høyeste i landet, og med mange viktige kulturminner. Det er ikke et tiltak alene som vil redde Oslofjorden, men vi må se sammenheng og helheten i tiltak og virkemiddelbruk, sier Rotevatn.

I tillegg handler planen om å gjøre fjorden mer tilgjengelig for alle:

– Friluftslivet i og rundt fjorden har vært under press. Befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen gir mindre rom for aktiviteter som spaserturer, bading og fiske. For oss i handler politikk Venstre vil gi frihet og muligheter til alle.Derfor er tilgjengelighet og mulighet for å drive med fysisk aktivitet i og rundt Oslofjorden viktig, sier Elvestuen.

Se planen her