– Game over, Gaustad

Oslo Venstres Gruppeleder Hallstein Bjercke, Foto: Line Owren Fotografi

Flertallet i Oslo bystyre kommer til stemme ned planene om gigantsykehus på Gaustad. – Nå er det game over for Gaustad, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

Oslo Venstre gikk i 2019 gikk valg på å stanse planene om nytt gigantsykehus på Gaustad. Dette er en kamp som har blitt kjempet både i bystyret og på Stortinget ved Ola Elvestuen.

– Vi vil ikke akseptere høyhus i de grønne åsene. Nå må Helse Sør-Øst innse nederlaget og planlegge gode sykehus for byens befolkning, sier Hallstein Bjercke.

Sammen med seks andre partier varsler Oslo Venstre at en ikke kommer til å godkjenne planen om å bygge storsykehus på Gaustad.

Bjercke mener det må bety spikeren i kista for planene:

– Staten og Helse Sør-Øst må bruke kreftene sine mer konstruktivt. De må lytte til den store faglige motstanden fra legenes, sykepleiernes og psykologenes organisasjoner, og planlegge et sykehusprosjekt som dekker Oslos behov i framtida. De må utrede ordentlig hvilke muligheter som ligger i å utvikle tilbudet på Ullevål og Aker, i stedet for å samle alt på Gaustad, mener Bjercke.

Men i dag en ting er sikkert: forslaget om gigantsykehus på Gaustad vil bli nedstemt.