Reformere, ikke reversere

Solveig Schytz’ sin tale til Landsmøtet 23. april 2021

Kjære landsmøte!

Venstre vil skape et samfunn med frihet og muligheter for alle. Skal vi lykkes med det trengs et parti som har vilje og mot til å endre samfunnet – for å skape frihet og muligheter for alle. Den viljen har Venstre. Vi skal framover, ikke bakover.

Vi har fått til mye.

Vi har løfta skolen og lærerne med å gjennomføre et lærerløft som har sikra 40 000 lære etter- og videreutdanning, og vi gjort lærerutdanniga til mastergrad.

Vi har gjennomført jernbanereformen for å bygge mer jernbane og kjøre flere tog. Vi har gjennomført en regionreform fordi vi ønsker sterke regioner og mer folkevalgt styring. Og vi har starta på så mye som må fullføres!

Klimaplanen skal følges opp, – det er VÅR politikk som gjør at vi klimagassutslippene går ned, og de skal fortsette å gå ned. Fullføringsreformen for videregående skole skal følges opp. Alle skal få rett til å fullføre videregående skole. Vi skal fortsette kampen for en rusreform- som sikrer at folk får hjelp, ikke straff.

Kjære landsmøte, vi skal framover, ikke bakover, og vi har framtidas løsninger.

Dessverre ser det ut som Ap og Sp først og fremst har som hovedprosjekt å reversere alt som er mulig å reversere. Men vi har viktigere ting å drive med enn å reversere.

Da det rødgrønne fylkesrådet i Viken gikk i oppløsning gjorde MDG gjorde det klart at de ikke lenger var en garantist for reversering og oppløsning av Viken, – fordi det er viktigere å løse klima- og naturkrisa enn å reversere Regionreformen. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Dessverre ser det nå ut som FrP har tenkt å bidra til at det fortsatt skal diskuteres brukes krefter på reversering i stedet for muligheter for framtida i Viken.

Viken gir nye muligheter. Muligheter til mer og bedre kolletivtrafikk , til å gjøre en enda sterkere og mer helhetlig jobb for klima og miljø, til å ha Norges beste videregående skole, med frihet og muligheter for alle.

Vi skal fremover, ikke bakover.