Uttalelse: Et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv

Heime- og bortekontor er også framtida, meiner Venstre, Foto: Pixabay

Viken Venstre mener flere kronisk og langtidssyke bør gis mulighet til arbeid, og mener en støtteordning til arbeidsgivere som ansetter eller beholder delvis uføre kan bidra til høyere arbeidsdeltakelse. Deltakelse i yrkeslivet er viktig for egen helse og mestringsglede.

Uttalelse vedtatt av Viken Venstres hovedstyre 28. april, 2021

Vi ønsker å premiere de arbeidsgiverne som aktivt finner nye måter å organisere arbeidshverdagen på, slik at flere uføre skal kunne delta i arbeidslivet. Fleksible arbeidsløsninger gjør at flere kan utføre arbeid. Erfaringene det siste året har vist potensialet for alternative arbeidsformer og inkludering.

Flere uføre eller delvis uføre har gode muligheter til å jobbe hvis forholdene legges til rette. De aller fleste ønsker å delta i arbeidslivet. Det bør være mulig å delta i arbeidslivet ut fra den enkeltes forutsetninger. En tilrettelegging både for den enkelte arbeidstaker, og for den enkelte arbeidsgiver, gjør at flere kan bidra i arbeidslivet.

For personer med kronisk eller langtidssykdom kan lønnet arbeid med fleksibilitet og utstrakt grad av hjemmekontor være nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv.

Viken Venstre vil:

  • Ha et mer inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.
  • Ha bedre tilrettelegging for kronisk og langtidssyke.
  • At arbeidsgivere som bidrar til slik tilrettelegging får økonomisk støtte.