Fikk gjennomslag for fotobokser langs skoleveier

Odd Einar Dørum, Foto: Jo Straube

Odd Einar Dørum og Hallstein Bjerckes forslag om å prøve ut fotobokser på veier med 30- og 40-soner, for å få tryggere skoleveier, fikk flertall i Oslo bystyre.

Odd Einar Dørum har i flere år jobbet for å trygge skoleveier. Nå har forslaget hans om fotobokser langs skoleveier fått flertall i bystyret.

– Det er svært gledelig med den brede oppslutningen om å jobbe for forsøk med fotoboks i veier med 30km/t og 40km/t for å få til trygge skoleveier. Alle tiltak monner, kommenterte Dørum til Nordre Aker Budstikke, i etterkant av onsdagens bystyremøte.

Allerede i bystyret før jul i 2016 foreslo Venstre å sette opp en fotoboks i 30-sonen ved Ruseløkka skole. Siden da har saken vært skjøvet plassert og støvet ned i byrådets skuffer. Nå varsler byrådet igjen støtte for forslaget. Signalene gleder:

– Vi trenger ikke å få en sak, så lenge vi har fått en handlende byråd. Derfor står Venstre sammen med mange andre partier og heier på at byrådet skal få til forsøk med fotoboks i 30- og 40-soner for å skape tryggere skoleveier, sa Dørum til Avisa Oslo.

Oslo Venstres forslag:

«Bystyret støtter aktivt opp under byrådets arbeid for å få til fotoboksforsøk i 30km/t og 40km/t soner for å styrke arbeidet med trygge skoleveier»