Vi trenger sykepleierne!

Foto: Innlandet Venstre

Tusen takk til Norsk Sykepleierforbund – Innlandet for invitasjon til et dialogmøte. Sykepleierne gjør en fantastisk jobb og pandemien vi er inne i nå viser hvor avhengig vi er av sykepleierne. Vi må se på hvordan vi kan løse utfordringene mange sykepleiere opplever i sitt virke og da må vi ha dialog med de som vet hvor skoen trykker.

En av flere tilbakemeldinger vi fikk var å snakke om hvor mangfoldig sykepleieryrket er. Med behov for kompetanse på kjemi, fysikk og fysiologi og et hav av spesialiseringer, er det et stort behov for realgfagsinteresserte i yrket.

? ? ? ? ?

Her i Innlandet er interessen for sykepleierutdanning på Elverum og i Tynset stor – det er gledelig. Vi trenger gode sykepleiere i hele landet

?