Ta studenters psykiske helse på alvor!

Foto: iStock

Foreslått av Oslo Liberale Studenter og Oslo Unge Venstre. Vedtatt i Hovedstyret 06.0521.

Studentene har det siste året vært en av samfunnets mest utsatte gruppe. Som følge av pandemien sliter mange med ensomhet og psykiske plager. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse(SHoT) viser at det er flere studenter som opplever ensomhet. Nær halvparten oppgir at de har alvorlige psykiske helseplager, og 4% oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Oslo Venstre vil at studietiden i Oslo skal være en fin opplevelse, derfor må vi arbeide hardere for å ta vare på studentene våre.

Korona har forverret den psykiske tilstanden til mange studenter, men også før korona observerte man en dyster trend. Antallet studenter med behov for psykisk helsehjelp fortsetter å øke. Man vet fortsatt ikke nok om grunnen til dette, og likevel arbeides det lite med å finne bakgrunnen og løsningen. Oslo Venstre ønsker at det nedsettes et utvalg som skal kartlegge studentenes psykiske helse, og komme med forslag til tiltak for å forbedre studenthelsen.

Under pandemien har regjeringen bevilget ekstra penger slik at studentskipnadene og skolene kan ansette studenter som studentmentorer og aktivitetsledere. Denne ordningen bør bli permanent. Mange studenter har lite arbeidserfaring når de avslutter studiene, og får hard konkurranse når de skal ut i jobb. Det er viktig at studenter kan ha en deltidsjobb tilrettelagt for studenthverdagen. En slik ordning er viktig, og skaper arbeidsplasser samtidig som god veiledning for de som har behov.

Studentfrivilligheten er viktig for tilhørighet til studentbyen, og skaper i tillegg et viktig samhold mellom studentene. I Trondheim har et sentralt studenthus vært en stor suksess for studentfrivilligheten. Oslo Venstre ønsker å skape et tilsvarende samlingssted i Oslo. Samlingsstedet skal være en sosial arena, hvor studentene kan studere sammen, engasjere seg i foreninger og delta på sosiale arrangementer.

Oslo Venstre vil:

  • At Stortinget skal vedta en studenthelsemelding.
  • Øke synligheten av studentskipnadenes helsetilbud
  • Redusere ventetiden for psykisk helsehjelp
  • Videreføre støtteordningen for studentarbeidsplasser
  • Styrke studentfrivilligheten i Oslo
  • Arbeide for et eget studenthus i Oslo Sentrum