1.3.2) Venstre vil at distriktene skal ha gode, grønne transportalternativer

Vi vil at folk skal kunne bosette deg der de vil. Vi vil gi distriktene et like grønt transporttilbud som byene.

Vi vil legge til rette for hyppigere frekvens for kollektivtrafikk i distriktene og satse på fleksible småskalaløsninger, for eksempel minibusser som henter og bringer på forespørsel.

Vi vil prioritere å utvide alle riksveier slik at de kan få gul midtstripe. Vi vil også sikre mot ras og flom, og øke vedlikeholdet av broer og tunneler. Å kunne reise trygt, effektivt og miljøvennlig skal være mulig i hele landet.

Vi vil investere mer i fylkesveinettet for å sikre varetransport og fremkommelighet i distriktene. Vi vil videreføre og forbedre fergeavløsingsordningen, som stimulerer til nye fastlandsforbindelser. Slik opprettholder vi et godt transporttilbud i hele landet.

Ekspressbussnettet er et viktig kollektivtilbud for reisende mellom fylker og landsdeler. Vi vil stille krav til at ekspressbussene bruker nullutslippsløsninger innen 2025.