1.1.A) Hvordan løser vi klimakrisen?

Menneskeskapte klimagassutslipp varmer opp jorden. Resultatet er tydelig både hjemme og ute. Vi ser flere naturkatastrofer og mer ekstremvær. For å løse klimakrisen må vi ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre har sørget for at utslippene går ned, og at de nå er under utslippsnivået i 1990. Det viser at det er mulig og at politikken vår virker.

Nå vil vi mer, og raskere!

Neste avsnitt ->