Stem Venstre for frihet og muligheter

Oslo Venstres toppkandidater Guri Melby og Ola Elvestuen, Foto: Oda Scheel

Stem Venstre for klimaet og naturen

Vi er de første som virkelig opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage en bedre fremtid ved å kutte utslipp og ta vare på naturen.

Derfor har vi:

 • sørget for at Norges klimagassutslipp er på sitt laveste på 27 år
 • vernet Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder fra oljeleting
 • sikret et forbud mot pelsdyroppdrett

Nå skal vi:

 • slutte å lete etter olje
 • gjøre det dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig
 • verne mer natur og holde havet rent
 • prioritere bedre og billigere buss, trikk og bane og øke tempoet i sykkelveiutbyggingen
 • satse på grønn energi, som havvind og solkraft
 • bygge flere CO2-fangstanlegg

Det er nå vi avgjør hva slags fremtid de som kommer etter oss skal leve i.

– Ola Elvestuen, stortingskandidat

Stem Venstre for
en bedre skole

En god skole er det aller viktigste for å sikre like muligheter for alle. Lærerne skal få tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev, slik at elevene trives og lærer mer.

Derfor har vi:

 • innført gratis barnehage for barn som trenger det
 • gitt rekordmange lærere videreutdanning
 • innført 11 måneders studiestøtte

Nå skal vi:

 • bevilge mer penger til Osloskolen
 • gi gratis AKS og utvide ordningen med gratis barnehage
 • ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer
 • sikre fortsatt fritt skolevalg
 • øke studiestøtten kraftig og bygge flere studentboliger

Ingen elever er like, men alle skal ha like muligheter.

– Guri Melby, stortingskandidat og partileder

Stem Venstre for fremtidens jobber

Et sterkt næringsliv er viktig i seg selv, men også avgjørende for å opprettholde velferden. Vi vil gi næringslivet gode rammevilkår og et skattesystem som gjør det enklest mulig å skape arbeidsplasser og lykkes med egen bedrift.

Vi skal:

 • verne om EØS-avtalen og på sikt bli medlem av EU
 • investere offentlig kapital i småbedrifter
 • redusere skatt på inntekt og verdiskaping
 • forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende
 • bedre de sosiale rettighetene, som sykepenger og pensjon, for selvstendig næringsdrivende

Stem Venstre for Oslo

Alt er større i Oslo, fordi vi er flere. Forskjellene er større, men også mangfoldet. Utfordringene er større, men også mulighetene. Vårt mål er frihet og muligheter for alle, uavhengig av utgangspunkt.

Vi skal:

 • slutte å straffe folk for bruk av narkotika
 • si nei til gigantsykehus på Gaustad og bevare Ullevål sykehus
 • øke bevilgningene til Oslos kollektivprosjekter
 • bygge høyhastighetstog til Europa
 • fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere
 • oppheve sexkjøpsloven

En stemme på Venstre er en stemme for frihet og fellesskap.

Venstre går til valg på en blågrønn regjering. Vi mener de beste løsningene finnes i det liberale sentrum, ikke ytre venstre eller ytre høyre.

Norge trenger en regjering som fortsatt satser på kunnskap, omstilling og nye bedrifter. Samtidig trenger vi en grønnere kurs, og en politikk som inkluderer alle.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, og mot enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med og støtter opp om de liberale verdiene.

Jeg håper du vil bli med på laget. Godt valg!


Guri Melby
1. kandidat og partileder

 

Les valgprogrammet vårt her og se valglisten med våre kandidater her.

Sulten på mer informasjon? Du kan for eksempel høre partileder og stortingskandidat Guri Melby presentere Venstres velgerløfter under, eller der du foretrekker å høre podkast.