Stem Venstre for frihet, fremtid og fellesskap

Oslo Venstres toppkandidater Hallstein Bjercke og Marit Vea
Foto: Kristianne Marøy

Stem Venstre for klimaet og naturen

Vi er de første som opplever klimaendringene
– og de siste som kan stanse dem. Venstre vil skape en bedre fremtid ved å gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig, kutte utslipp og ta vare på naturen.

Marit Vea langs Akerselva

Vi skal:

 • sette ned prisen på månedskortet til 499 kroner og ha halv pris for studenter
 • kutte klimagassutslippene
 • stoppe nedbygging av natur i byen og redde Oslofjorden
 • bygge flere sykkelveier og gågater
 • bevare elbilfordelene og bygge flere ladestasjoner
 • gjøre det lettere å reparere, gjenbruke og resirkulere

Det er nå vi avgjør hva slags fremtid de som kommer etter oss skal leve i.

– Marit Vea, 2. kandidat for Venstre i Oslo
Hallstein Bjercke i skolegård lytter to skoleelever
Oslo Venstres 1. kandidat Hallstein Bjercke. Foto: Kristianne Marøy

Stem Venstre for
en bedre skole

En god skole er det aller viktigste for å sikre like muligheter for alle. Lærerne må få tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev, slik at elevene både trives bedre og lærer mer.

Vi skal

 • bevilge mer penger til Osloskolen
 • sikre fortsatt fritt skolevalg
 • gi gratis kjernetid i AKS til alle
 • bygge nok skoler og barnehager i byen
 • oppheve forbudet mot å bygge private barnehager
 • ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer
 • gjøre Oslo til landets beste studentby

Ingen elever er like, men alle skal ha like muligheter.

– Hallstein Bjercke, 1. kandidat for Oslo

Oslo Venstres toppkandidater Hallstein Bjercke og Marit Vea i Storgata
Marit Vea og Hallstein Bjercke. Foto: Kristianne Marøy

Stem Venstre for en inkluderende by

Alt er større i Oslo, fordi vi er flere. Forskjellene er større, men også mangfoldet. Utfordringene er større, men også mulighetene. Vårt mål er frihet og muligheter for alle, uavhengig av utgangspunkt.

Vi skal:

 • hjelpe, ikke straffe folk for bruk av rusmidler
 • innføre et fritidskort på 5000 kroner årlig for barn og unge
 • ønske flere flyktninger velkommen til Oslo
 • sørge for at det bygges flere, gode og varierte boliger
 • styrke det psykiske helsetilbudet 4 sikre nok grøntområder, idretts- og kulturtilbud i alle nabolag
 • si nei til tiggeforbud

I vår by er det plass til alle, og ingen skal falle utenfor.

– Hallstein Bjercke, 1. kandidat for Venstre i Oslo
Partileder Guri Melby
Partileder Guri Melby. Foto: Arild Danielsen

En stemme på Venstre er en stemme for frihet, fremtid og fellesskap.

Venstre går til valg på et blågrønt byråd. Vi mener de beste løsningene finnes i det liberale sentrum, ikke ytre venstre eller ytre høyre.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, og mot enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med og støtter opp om de liberale verdiene.

Jeg håper du vil bli med på laget. Godt valg!


Guri Melby
Partileder og Stortingsrepresentant for Oslo

Les valgprogrammet vårt her og se valglisten med våre kandidater her.