Hvem skal lede Viken Venstre?

Christina Apuzzo er leder for valgkomitéen i Viken Venstre, Foto: Jo Straube

12. og 13. februar 2022 avholdes Viken Venstres årsmøte i Drammen. Blant de viktigste sakene årsmøtet skal behandle, er valg av tillitsvalgte i fylkeslaget. Valgkomiteen ønsker å høre din mening om hvem som skal lede Viken Venstre de neste to årene.

Valgkomiteen skal innstille på fylkesstyre, hovedstyre, revisorer og landsmøtedelegater.

Ønsker du å stille til valg som en del av ledelsen i Viken Venstre? Eller har du forslag til personer valgkomiteen bør vurdere for ett verv? Klikk deg inn på skjemaet nedenfor, så tar valgkomiteen kontakt med de du foreslår. Lurer du på hva vervene innebærer, så finnes en kort forklaring av de ulike vervene nederst på denne siden.

Alle innspill er velkomne – og viktige for at valgkomiteen skal ha oversikt over ressurspersoner som kan gjøre en innsats for partiet i årene som kommer.

Skjema for innspill på kandidater til fylkesstyre, hovedstyre, landsmøtedelegater og revisorer.

Fristen for å sende inn innspill til valgkomiteen er 31. oktober.

Fylkesstyret

Hele fylkesstyret er på valg. Styret velges for to år. Valgkomiteen hører fra dere om hvilke kandidater dere mener er aktuelle til å fylle rollene i fylkesstyret.

Hovedstyre

Tre direktevalgte medlemmer skal velges av årsmøtet og er de samme som de tre første varamedlemmene til styret.

Landsmøtedelegater

Valgkomiteen skal innstille på delegater til landsmøtet. Det er viktig at man har god balanse mellom kjønn og alder. Lokallag og medlemmer kan spille inn opp til 8 landsmøtedelegater. Viken Venstre hadde ved forrige landsmøte 26 delegater og 26 varaer. Antall landsmøtedelegater er avhengig av stemmetall ved sist stortingsvalg og medlemstall ved årsskiftet 2021/2022. (Ny utregning kommer.)

Valgkomiteen ber om at kandidatene som spilles inn har samtykket og har anledning til å delta på landsmøte. Venstres kalender blir vedtatt i november, men det ligger an til at landsmøtet blir avholdt 14.-16. oktober 2022.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen

Dersom medlemmer eller lokallag har andre innspill til valgkomiteen om deres arbeid – ta kontakt med valgkomiteens leder pr. telefon eller e-post.

Leder:
Christina Apuzzo:
Mob: 471 56 829
E-post: [email protected]

Valgkomitéen består for øvrig av:

 • Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll
 • Frode Tennebø, Halden
 • Sissel Urke, Ål
 • Gabriella Grossmann, Moss
 • Marion Sæther, Venstrekvinnelaget
 • Idunn Gulla Dyrnes, Unge Venstre

Arbeidsplan for valgkomiteen i 2021:

 • Mai: Oppstartsmøte og planlegging av valgkomitearbeidet
 • Oktober: Innspillsperiode til valgkomiteen
 • Uke 44/45: Intervjudager for kandidater (man kan delta via nettintervju eller ved oppmøte).
 • Uke 46/47 Arbeidsmøter for komitéen.
 • Primo desember: Innstilling klar.

Litt om organene og tillitsvervene

Styret i Viken Venstre er fylkeslagets daglige ledelse. Det består av leder, to nestledere og fire styremedlemmer, samt varamedlemmer. I tillegg møter én representant for Viken Unge Venstre og Viken Venstrekvinnelag fast i styret. Styret leder lagets arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøte og hovedstyre. Styret møtes ca en gang i måneden.

Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Det består av lederne i lokallagene, fylkesstyret, tre direktevalgte, en representant fra Viken Unge Venstre og en representant fra Viken Venstrekvinnelag. Gruppeleder på fylkestinget og stortingsrepresentant(er) har møte- og talerett i hovedstyret. Hovedstyret møtes 3-4 ganger i året.

Landsmøtedelegasjonen er Viken Venstres utsendinger til Venstres landsmøte. Delegater må ha mulighet til å reise bort hele helgen når landsmøtet avholdes.

Ønsker du å delta på Viken Venstres årsmøte? Det er lokallagene som velger sine delegater til årsmøtet. Ta kontakt med lokallagsstyret.