Oppdeling av Viken blir svært kostbart og vil gå ut over innbyggerne

Foto: Thor Erik Skarpen

-Fylkesrådet har satt i gang det som kan bli en svært kostbar prosess om mulig oppdeling av Viken. Det er også en prosess som vil gå ut over innbyggerne sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

Det er fylkestinget, ikke fylkesrådet som bestemmer om Viken skal deles opp.

– Det er ikke avklart om det finnes et flertall i fylkestinget for å dele opp Viken. Venstre er opptatt av at Viken gir store muligheter, og at vi skal framover, ikke bakover sier Schytz

– Utredningen som i dag er lagt fram viser at de økonomiske kostnadene ved å dele opp Viken til tre fylker vil bli betydelige. Engangskostnaden vil bli opp mot 440 millioner, og i tillegg viser beregningene at et nytt Østfold fylke og Buskerud fylke i et tiårsperspektiv vil gå med betydelig underskudd hvert år og ikke vil ha mulighet til å gjør de planlagte investeringene, sier Schytz.

– Det betyr i klartekst at en oppdeling av Viken vil gjøre at planlagte nye videregående skoler ikke vil bli bygd, at investeringer i gang- og sykkelvei og trafikksikkerhetstiltak må vente enda lengre, og at bedre kollektivtrafikk kan man se langt etter for den kommer ikke, slår hun fast.

– I tillegg til økonomiske kostnadene kommer oppdeling av fagmiljøer og enda en omstilling for de ansatte som åpenbart vil gå ut over kvaliteten både på utviklingsoppgavene og tjenestene til innbyggerne sier Schytz

– Vi registrerer at fylkesrådet mener dette kan løses ved at staten først dekker alle kostnader ved en oppdeling og deretter stiller opp med en overgangsordning for at ikke de nye fylkene skal tape penger og deretter sikrer fylkene bedre rammefinansiering. Det er det skattebetalerne i hele landet som må betale for, sier Schytz

– Fylkesrådet sier de er opptatt av folkestyre og demokrati, men dersom Viken blir oppløst står tilliten til hele det fylkeskommunale nivået på spill, og vi risikerer at det i stedet blir borte rundt neste sving sier Schytz

Fylkesrådet har nå sendt saken om eventuell oppdeling av Viken til fylkestinget, som i dag sender den ut på høring til kommuner, organisasjoner og alle som ønsker å bidra i debatten.

23.februar skal fylkestinget vedta om de ønsker å søke staten om en oppdeling eller ikke.