Venstre fremmet forslag om 16 års stemmerett

Foto: Svein Bjørtomt

Under møtet i valgsstyret 14. desember foreslo Venstres fylkestingsrepresentant og medlem av valgstyret, Erik Ringnes, at 16- og 17-åringer skal få stemme ved den rådgivende folkeavstemningen om fremtiden av Innlandet fylket. Forslaget fikk 16 stemmer og ble vedtatt.

Møteprotokoll fra valgstyret i innlandet kan lese her.

Det er en seier for demokratiet vårt. 16- og 17-åringene er de som til daglig er brukere av fylkeskommunen sine tjenester som elever på videregående skoler rundt om i Innlandet fylket.

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00. Lenke til informasjon om folkeavstemningen finner du på fylket sine nettsider her.