Oslo Venstres årsmøte 2022

Foto: VHO

Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre

Årsmøtet i år vil i utgangspunktet avholdes fysisk innenfor de smittevernreglene som gjelder, men det vil også være mulig med digital deltakelse. På denne siden vil du finne både praktisk informasjon og første utsending med sakspapirer.

Av hensyn til møteavviklingen er det viktig at vi har oversikt over hvor mange som vil delta fysisk og hvor mange som vil delta digitalt. Vi ber derfor alle delegater om å registrere seg.

Alle medlemmer i Oslo Venstre har anledning til å følge møtet som tilhørere, men av smittevernhensyn bes tilhørere om å følge møtet digitalt. Fysisk deltakelse vil kun være mulig for delegater og møtefunksjonærer.

Sted: Oslo Scene, Rosenkrantz’ gate 7 (gamle Håndverkeren, inngang fra Kristian IVs gate)

Møtelink: https://us06web.zoom.us/j/85428300024

Tid: Fredag 11. februar kl. 18.00-21.00 (registrering fra kl. 17.00) Lørdag 12. februar kl. 10.00-17.00

Oppmøteregistrering av årsmøtedelegater finner sted ved inngangen til møtesalen og i det digitale møterommet fra kl. 17.00 fredag 11. februar. Vi ber om at folk registrerer seg i god tid før møtestart.

I selve møtelokalet vil det være faste plasser og krav til bruk av munnbind når du ikke sitter på plassen din eller spiser eller drikker. Det er lov å ta av seg munnbindet når man står på talerstolen.

Frister:

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer, politiske uttalelser eller andre forslag til årsmøtet har gått ut.

Frist for å sende inn endringsforslag til politiske uttalelser blir fredag 11. februar kl. 22.00 (hvis vedtatt av årsmøtet). Forslagene sendes inn via dette skjemaet: https://forms.gle/auAfzkf8C3RRAb696

Årsmøtet skal behandle disse sakene:

ÅM-01 Åpning og konstituering
ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan
ÅM-04 Generell politisk debatt
ÅM-05 Vedtekter
ÅM-06 Landsmøtetema «Grønne og levende lokalsamfunn» – diskusjonsnotat
ÅM-07 Politiske uttalelser
ÅM-08 Valg
ÅM-09 Styrets årsmelding for 2021
ÅM-10 Desisjonsnemndas rapport for 2021
ÅM-11 Årsregnskap for 2021
ÅM-12 Innkomne saker
ÅM-13 Avslutning

Sakspapirene sendes kun ut elektronisk. Dersom du trenger fysiske sakspapirer til møtet, er det fint om du gir beskjed om det på forhånd til [email protected].

Delegatene oppfordres til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på årsmøtet før møtestart.

Ny på årsmøtet?

Tirsdag 8. februar er du hjertelig velkommen på Venstres Hus kl. 18.00. Her får du innføring i hvordan et årsmøte foregår og hvordan du kan forberede deg.
Du kan også delta digitalt: https://us06web.zoom.us/j/83571195955

 

PRAKTISK INFORMASJON

Møtet finner sted på Oslo Scene, i lokalene til gamle Håndverkeren. Møtesalen er rigget slik at det skal være én meter avstand mellom delegatene. Det er i tillegg mulighet for delegater som ønsker det, å delta digitalt i møtet.

Smittevern:

Husk å bruke munnbind når du ikke kan holde én meter avstand til andre. Antibac vil være tilgjengelig. Bli hjemme hvis du er syk. Husk at du kan også delta digitalt. Gi beskjed til din bydelslagsleder og til [email protected] om du blir syk.

Mat og drikke:

Det vil være kaffe, te og isvann tilgjengelig under hele møtet. Det vil ikke bli servert mat, men det finnes rikelig med muligheter til å kjøpe mat i nærheten. Det er også lov å ta med egen drikke og medbrakt mat inn i møtelokalet.

Oppmøteregistrering:

Hver delegat får utlevert et delegatskilt ved registrering. Vær vennlig å levere inn skiltet til sekretariatet ved møtets slutt, eller hvis du forlater møtet underveis.

De som deltar digitalt i Zoom, vil få tildelt et delegatnummer ved oppmøteregistrering. Du må sørge for at du skriver inn både delegatnummer og fullt navn i feltet for deltakernavn i Zoom.

Ta ordet:

Delegatskiltet benyttes når man ber om ordet. Vis nummeret tydelig mot møtelederbordet. For å be om ordet til innlegg rekker man opp den mørkegrønne siden av skiltet. For å be om ordet til replikk rekker man opp den lyseblå siden av skiltet.

De som deltar digitalt i Zoom, tegner seg ved å rekke opp hånda. For å be om replikk brukes chat-funksjonen.

Voteringer:

Stemmeskilt benyttes ved ordinær votering over forslag. Følg med på møteleders instruksjoner under votering. Ved skriftlig votering vil det deles ut stemmesedler.

De som deltar digitalt i Zoom, stemmer ved å trykke på «yes» eller «no»-knappen. Ved skriftlig votering benyttes poll-funksjonen i Zoom.