Krever at Ullevål-tomten returneres ved nedleggelse

Oslo Venstres Gruppeleder Hallstein Bjercke, Foto: Line Owren Fotografi

Hallstein Bjercke krever at Oslo får tilbake Ullevål-tomta gratis fra staten dersom sykehuset legges ned.

— Ullevål-tomta skulle brukes til sykehusdrift. Venstre mener det er rett og rimelig at Oslo kommune får tilbake tomten fra staten dersom den ikke skal brukes til sykehusdrift, sier Hallstein Bjercke til VårtOslo.

Ullevål ble overført gratis til staten i 2002 som følger av sykehusreformen, da ansvaret for sykehusene ble flyttet fra fylkeskommunene til staten.

— Da Ullevål ble overført til staten var forutsetningen at de skulle drives sykehus på tomta. Nå kan det se ut som staten har andre planer for Oslo kommunes tidligere eiendom. Nå ønsker staten ved Oslo universitetssykehus å bruke tomta på Ullevål til et gigantisk bolig boligspekulasjons-prosjekt for å tjene mest mulig penger, sier Bjercke.

Venstre vil ha en fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål og umiddelbar bygging av Aker sykehus. Les hele uttalelsen her.