OVERGREPSUTSATTE SKAL IKKE VÆRE GJENSTAND FOR INNSPARINGSTILTAK

Avtalen med overgrepsmottaket ved UNN Harstad sies opp med en økonomisk begrunnelse. Fra 1. juli kutter Nordlandssykehuset samarbeidet med Harstad for å spare penger.

De ville ikke ha fjernet tilbudet dersom de ikke var sikre på at de overgrepsutsattes rettsikkerhet var godt nok ivaretatt, hevder NLSH.

Sporsikring skjer best innen ett døgn, helst innen fire døgn, men kan gjennomføres helt inntil sju døgn etter overgrep. NLSH bruker dette som begrunnelse for at rask transport ikke er avgjørende for rettsikkerheten.

Barn mellom 12-16 år undersøkes i dag i samarbeid mellom Nordlandsykehusets barneklinikk i Bodø og overgrepsmottaket. Barn under 12 år skal alltid til sykehusets barneklinikk i Bodø. I Vesterålen/Lofoten viser statistikken imidlertid at det er de i aldersgruppen 16-22 år som er mest utsatt for overgrep, som regel festvoldtekt. Disse har hatt et tilbud i Harstad.

Overgrepsutsatte fra både Lofoten og Vesterålen har i hele avtaleperioden med UNN Harstad, også kommet til Bodø, men dette kan selvfølgelig ikke være avgjørende for at Harstad ikke skal kunne benyttes.

Transport til overgrepsmottaket i Bodø skal gjennomføres enten med rutefly eller med helikopter. Dermed kan personer utsatt for seksuelle overgrep nord i Nordland få en reisevei på flere hundre kilometer for å få hjelp.

Det kan gå ut over rettssikkerheten, og flere overgripere kan gå fri. Det kan også medføre at færre søker hjelp. Kuttet Nordlandssykehuset nå gjennomfører vil kunne heve terskelen for å anmelde overgrep. Ofrene har gått igjennom noe veldig traumatisk, og føler seg utrygge.

Reisetiden økes betraktelig, og ikke minst så skal de reise med rutefly som representerer ytterligere en traumatisk hendelse som offeret må gjennom på kort tid.

Etter en voldtekt skal voldtekts offeret ikke bytte klær og ikke vaske seg. Undersøkelser skal helst tas så fort som mulig. De skal ta vare på alle spor og beviser som i bunn og grunn er deres kropp og det de har på seg. Bare det å måtte ha på seg klærne som ble brukt da overgrepet skjedde, må føles særdeles ubehagelig. Det er klær de ikke vil ha på seg i det hele tatt, men de må ha de på seg mens de venter på rutefly til Bodø. Mange som blir utsatt for overgrep forteller aldri om det. Sjansen for at de skal fortelle noe nå, når de vet de må med rutefly til Bodø blir enda mindre.

Den ytterste konsekvensen er at voldtektsoffer ikke drar til mottaket, fordi det er for lang reisevei. Sykehuset på sin side, mener at rask transport til et overgrepsmottak ikke er avgjørende, noe som faller på sin egen urimelighet.

Sykehuset sier at vel så mange fra Lofoten og Vesterålen har brukt mottaket i Bodø de siste årene som mottaket i Harstad. Er det et godt argument for si opp avtalen med Harstad? Det kan ha vært tungtveiende argument som har tilsagt at de reiste til Bodø, på samme måte som det er tungtveiende argument for å opprettholde tilbudet i Harstad.

Skal vi sette festkledde ungdommer/unge voksne som nettopp er blitt utsatt for det mest traumatiske de noensinne har vært utsatt for på fulle rutefly? Det blir nesten som et nytt overgrep.

Sortland Venstre vil at overgrepsutsatte fortsatt skal ha et tilbud i Harstad. Helseministeren må ta grep slik at tilbudet skal vedvare!