Viken deles: Store muligheter går tapt

Viken Venstres fylkestinsgruppe. Sovleig Schytz, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Tove Hofstad, vara Finn-Erik Blakstad, Foto: Venstre

Venstre har ønsket et sterkt folkevalgt regionalt forvaltningsnivå fordi det sikrer gode tjenester til innbyggerne, sikrer god regional forankring i utviklingen av samfunnet og er bra for demokratiet. De rødgrønne partiene, med støtte fra Frp, reverserer nå regionreformen. Viken blir delt opp til et nytt Buskerud, Østfold og Akershus fylke.

Fylkestinget i Viken har i dag vedtatt at Viken skal deles i et nytt Østfold, Buskerud og Akershus. Oppdelingen ble sikret med stemmene til Ap, Sp, SV, Rødt og FrP. Frp foreslo primært å avvikle fylkeskommunen og stemte subsidiært for å dele opp Viken, begrunnet i at det da vil bli lettere å legge ned fylkeskommunen.

– Det er vanskelig å ha full fart framover samtidig som man girer om til revers, sa Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i debatten i fylkestinget. – En oppdeling av Viken og andre fylker vil svekke fylkeskommunen og svekke den regionale politikkens legitimitet. Det vil ikke styrke demokratiet, men kan føre til at fylkeskommunen på sikt avvikles, noe som vil gi økt sentralisering av makt til staten og statsbyråkratiet. Det må Sp bære en stor del av ansvaret for, sa Schytz.

Schytz sier seg enig med kritikerne av Viken i at det skulle vært overført mer makt og ansvar til fylkene raskere. – Her gjorde ikke den blågrønne regjeringa nok, likevel er det bedre å reparere enn å reversere. Viken har så mange muligheter, og ei oppdeling av Viken vil være en demonstrasjon av tapte muligheter, sa Schytz.

Tove Hofstad sitter i fylkestinget som en av tre representanter fra Venstre. -Jeg sa ja til å stå på liste for Venstre i Viken til valget i 2019 på grunn av Viken! Vi skulle skape noe nytt, løse større oppgaver. Vi skulle endelig få til et felles billett- og kollektivsystem som gjorde det enkelt og billig å reise kollektivt i hele regionen, endelig skulle næringslivet få slippe å bale med små fylkeskommuner uten næringspolitiske muskler og vi skulle få fart på utviklingen og det grønne skiftet. Elever i videregående opplæring skulle få mer frihet og større muligheter, sa Tove Hofstad i sitt innlegg.

Ole-Andreas Lilloe Olsen fra Venstres gruppe, pekte på de demokratiske dilemmaene i behandlingen av saken. – Alt tyder på at det ikke ville vært flertall i denne salen for oppdeling av Viken, dersom alle fikk stemme etter sin personlige overbevisning. Det er ingen seier for demokratiet at et flertall i fylkestinget allikevel stemmer for en oppdeling av Viken, sa Lilloe-Olsen

Finn-Erik Blakstad var Venstres vara i deler av møtet. – Når flertall for oppdeling av Viken nå sikres av Frp som eksplisitt argumenterer med at det da blir lettere å legge ned fylkeskommunen så bør jo alarmen gå i Senterpartiet sier Blakstad.

Mulighetene som går tapt:

  • Viken er Norges største skoleeier for videregående skole og har et fantastisk utgangspunkt for å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet.

Disse mulighetene har nå flertallet i fylkestinget gitt fra seg.

  • Viken har en stor andel av Norges nullutslippskjøretøy, plusshus og teknologiske lavutslippsløsninger på mange områder. Vi har kompetansemiljøer og næringsliv med høy kompetanse på ulike sider av det grønne skiftet. Dette gir Viken en unik mulighet til å gå foran som nullutslipps-region i Norge og i Europa.

Disse mulighetene mister vi nå.

  • Viken omgir Oslofjorden, og det gir en unik mulighet til samordning av alle aktuelle planer og virkemidler for en ren og levende Oslofjord i tett samarbeid med kommunene.

Den muligheten går nå tapt.

  • Viken har sammen med Oslo størstedelen av kollektivreisene i Norge. Dette er et stort ansvar, men gir oss også store muligheter. Her kunne Viken, sammen med Oslo, utvikle framtidas sømløse og rimelige kollektivtrafikk i hele regionen, til beste for innbyggerne og miljøet.

Det blir nå mye vanskeligere.

  • Viken har rukket å bli en pioner i helhetlig og målretta arbeid med FNs bærekraftsmål i hele sin virksomhet. En oppdeling av Viken vil både svekke dette arbeidet og forsinke resultatene.
  • Det er vanskelig å nå måla om kutt i klimagassutslipp og andre bærekraftsmål når alle de flinke folka som jobber med utviklingsarbeid i stedet skal bruke arbeidstida si til å omorganisere og reversere.
  • Det er vanskelig å få på plass sømløs kollektivtrafikk og billettsystem på tvers av tidligere fylkesgrenser samtidig som man jobber med å gjenopprette de fylkesgrensene, og dele opp Viken til tre nye fylker.
  • Det er ikke mulig å ta på seg ledertrøya for å koordinere arbeidet for en rein og levende Oslofjord – på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer når man samtidig holder på med å dele seg selv opp til flere aktører.